Hotărârea nr. 198/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de înregistrare, investigare şi soluţionare a sesizărilor referitoare la practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar este în vigoare de la 14 martie 2023.

Sesizările ce au ca obiect o posibilă încălcare a prevederilor Legii nr. 81/2022 se pot transmite, de către persoanele fizice sau juridice care au un interes legitim şi care deţin calitatea de furnizori sau de cumpărători în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi/sau Consiliului Concurenţei, conform formularului prevăzut în anexă. Data înregistrării sesizării reprezintă data la care sesizarea a fost înregistrată în registrul general de intrare şi de ieşire a corespondenţei al autorităţii de concurenţă.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are obligaţia de a transmite sesizarea către Consiliul Concurenţei în termen de 5 zile de la primirea acesteia.

Sesizările trebuie să conţină toate informaţiile, inclusiv documentele solicitate în formularul prevăzut în anexă.

Sesizarea trebuie să cuprindă:

a) informaţii privind reclamantul, respectiv datele de identificare complete;

b) elementele de probă ce indică calitatea de cumpărător/furnizor a reclamantului;

c) informaţii şi elemente de probă care indică interesul legitim al reclamantului;

d) informaţii privind cumpărătorul/furnizorul al cărui comportament constituie obiectul sesizării, respectiv datele de identificare complete;

e) indicarea categoriei în care se încadrează practica comercială neloială conform criteriilor prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 81/2022;

f) indicarea, descrierea şi furnizarea elementelor de probă referitoare la presupuse practici comerciale neloiale;

g) produsul agricol/alimentar la care se referă sesizarea, precum şi indicarea faptului că acesta este sau nu un produs perisabil;

h) elemente cu privire la perioada derulării presupusei practici comerciale neloiale;

i) informaţiile furnizate de către reclamant considerate ca fiind confidenţiale.

(3) Reclamanţii trebuie să furnizeze copii certificate pentru conformitate ale documentelor relevante în măsură să susţină sesizarea depusă.

Sesizările referitoare la existenţa unei posibile practici comerciale neloiale prevăzute de Legea nr. 81/2022 sunt analizate după ce au fost înregistrate la Consiliul Concurenţei, în cadrul direcţiei de resort.

Analiza la prima vedere a sesizării presupune verificarea tuturor informaţiilor şi documentelor care trebuie furnizate potrivit formularului de sesizare din anexă. Pe baza informaţiilor furnizate de către reclamant se verifică îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a sesizării, respectiv existenţa obiectului acesteia, existenţa unui interes legitim, existenţa documentelor probatoare.

În cazul în care, în cadrul analizei, Consiliul Concurenţei constată că informaţiile, inclusiv documentele prevăzute în formularul de sesizare, sunt incomplete, va informa de îndată, în scris, reclamantul despre acest fapt, stabilind un termen de 3 zile în cadrul căruia să completeze sesizarea.

Dacă reclamantul nu furnizează informaţiile şi documentele solicitate pentru a completa integral formularul de sesizare în termenul indicat, aceasta va fi respinsă în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. c).

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here