Ordinul MENCS nr. 3549/2016 privind sesiunea specială de evaluare naţională 2016 pentru elevii din clasa a VIII-a participanţi la loturile naţionale de pregătire pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale, publicat în Monitorul Oficial nr. 269 din 8 aprilie 2016 (M.Of. nr. 269/2016).

În vigoare de la 08.04.2016

În temeiul prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.081/2015 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016,

având în vedere Nota nr. 65/DGIP/2016 cu privire la aprobarea perioadei de desfăşurare a sesiunii speciale de evaluare naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2015-2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1.

Se aprobă calendarul sesiunii speciale de evaluare naţională 2016 pentru elevii din clasa a VIII-a participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale. Calendarul este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

Sesiunea specială de evaluare naţională 2016 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011 prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, în vigoare şi pentru anul şcolar 2015-2016, şi cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.081/2015 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2015-2016.

Art. 3.

Lista nominală a absolvenţilor clasei a VIII-a, în anul şcolar 2015-2016, care fac parte din loturile naţionale de pregătire pentru competiţiile internaţionale pe discipline şcolare, avizată de directorul general al Direcţiei generale învăţământ preuniversitar şi lista nominală a elevilor clasei a VIII-a, din anul şcolar 2015-2016, care fac parte din loturile naţionale de pregătire pentru competiţiile sportive internaţionale, avizată de directorul Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar sunt aprobate de preşedintele Comisiei Naţionale de Organizare a Evaluării Naţionale – 2016.

Art. 4.

Sesiunea specială de evaluare naţională 2016 se desfăşoară în municipiul Bucureşti. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti nominalizează unităţile de învăţământ – centru de examen şi centru zonal de evaluare pentru sesiunea specială de evaluare naţională 2016.

Art. 5.

Comisiile pentru sesiunea specială de evaluare naţională 2016 se numesc de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, conform metodologiei în vigoare.

Art. 6.

Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia minorităţi, Direcţia generală buget-finanţe, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, conducerea unităţilor de învăţământ nominalizate drept centru de examen, respectiv centru zonal de evaluare pentru sesiunea specială de evaluare naţională 2016 duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, Monica-Cristina Anisie, secretar de stat

Bucureşti, 31 martie 2016.

Nr. 3.549. 

calendar_evaluare_2016

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud. 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here