APDRP a anunţat că sesiunea de primire a cererilor de proiecte aferentă Măsurii 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole – se prelungeşte până la data de 14 august 2013, ora 12:00.

Astfel, perioada de depunere aferentă sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 121 este 25 iunie – 14 august 2013.

Depunerea proiectelor pentru Măsura 121 se va face la sediile Oficiilor judeţene de dezvoltare rurală şi pescuit, în intervalul orar 09:00 – 14:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.

Fondurile disponibile pentru Măsură 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” sunt de 50.000.000 de euro şi se acordă distinct, după cum urmează:

  • 16.000.000 de euro pentru sectorul vegetal; 
  • 24.000.000 de euro pentru sectorul zootehnic; 
  • 10.000.000 de euro pentru beneficiarii Măsurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” care au semnat decizia de finanţare.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect din cadrul Măsurii 121 nu va depăşi 125.000 de euro.

Valoarea minimă a unui proiect este de 5.000 de euro, iar valoarea maximă nerambursabilă este de 50.000 de euro; ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40%, cu posibilitatea majorării cu:

• 10% pentru investiţiile realizate de tinerii fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii Cererii de Finanţare;
• 10% pentru investiţiile realizate de fermieri din zonele montane cu handicap natural, în zone cu handicap natural şi în arii naturale protejate încadrate în reţeaua Natura 2000.
Pentru asigurarea cofinanţării, beneficiarii vor avea posibilitatea de a contracta credite printr-un fond de creditare creat de MADR.
Potenţialii beneficiari sunt obligați să prezinte Declaratia pe propria raspundere pentru asigurarea cofinanțării proiectului.
În cadrul acestei sesiuni au fost prioritizate următoarele sectoare:
• sectorul vegetal: legume; pepiniere și plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, căpşunării; culturi de câmp; pepiniere și plantaţiile de viţă de vie pentru vin (cu excepţia restructurării/reconversiei plantaţiilor de viţă de vie) și struguri de masă.
 sectorul animal: bovine pentru lapte; bovine pentru carne; porcine pentru îngrășat; ovine și caprine; păsări.
Pot depune proiecte și persoanele fizice, cu condiţia autorizării înaintea semnării contractului de finanţare, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale şi alte tipuri de beneficiari eligibili în cadrul măsurii 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”.

Sursa: APDRP

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here