Senatul a adoptat, ca primă cameră, un proiect de lege care prevede ca transportatorii de marfă și de persoane să fie scutiți de la plata tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale, respectiv a celui de trecere a podurilor, până la data de 31 decembrie 2020.

O altă măsură de sprijin cuprinsă în proiectul de lege se referă la domeniul construcțiilor, în care finanțarea lucrărilor de investiții publice va fi asigurată prin împrumuturi, fără dobândă, de la Trezoreria Statului.

Proiectul a fost inițiat pentru a veni în ajutorul unor sectoare de activitate afectate de pandemia de coronavirus, susțin inițiatorii în expunerea de motive.

Primele prevederi se referă la transportatori, care nu vor mai achita, anul acesta, tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale, respectiv a celui de trecere a podurilor.

Lege pentru acordarea unor facilităţi în domeniile transportului de mărfuri, transportului naţional de persoane şi construcţiilor

Capitolul I – Măsuri privind transportul de mărfuri şi de persoane

Art.l.- Se scutesc temporar de la plata tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa, vehiculele de transport marfa şi vehiculele mixte definite la art.l alin. (l) lit. a2), respectiv lit. a3) din Ordonanţă, transporturile de marfa de orice categorie, cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, precum şi vehiculele de transport persoane definite la art.l alin.(l) lit.a1), respectiv lit.a3) din Ordonanţă.

Art.2.- Utilizatorii astfel cum sunt definiţi la art. l alin.(l) lit. b) din Ordonanţă pot înregistra vehiculele pentru care se prevede scutire conform prevederilor la art.l în baza de date a SIEGMCR în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dacă sistemul o permite. în caz contrar, scutirea se aplică de drept, pe baza certificatului de înmatriculare sau a cărţii de identitate a vehiculului.

Scutirea ar urma să fie valabilă până la 31 decembrie 2020, ora 24. Utilizatorii care au achitat deja tariful de utilizare vor beneficia de o durată de utilizare care excede data de intrare în vigoare a noilor prevederi, iar din 1 ianuarie 2021 vor utiliza diferența de perioadă corespunzând duratei neutilizate.

(2) Prin derogare de la prevederile art.l alin. (74) din Ordonanţă, tariful de trecere neutilizat până la data intrării în vigoare a prezentei legi rămâne valabil până la următoarea trecere pentru care se datorează tariful.

Art. 6 – Prin derogare de la prevederile art. 3 din Legea nr. 238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020, pe perioada de la data instituirii stării de urgență pe teritoriul României până la data de 31 decembrie 2020 se înființează mecanismul de decontare a facturilor aferente lucrărilor de investiții aflate în derulare, indiferent de modul de finanțare a lucrărilor, credite rambursabile sau finanțare din fonduri nerambursabile, prin Trezoreria Statului.

Art.7.- (1) Operatorii economici sau subcontractorii, după caz, prezintă spre decontare Trezoreriei Statului facturile aferente lucrărilor executate.

(2) Facturile prevăzute la alin.(l) trebuie să fie acceptate la plată de către beneficiar/finanţator.

(3) Trezoreria asigură decontarea facturilor în maximum 15 zile de la data prezentării acestora.

Pentru împrumuturile acordate nu se percep dobânzi sau comisioane. Instituțiile publice locale, instituțiile publice, precum și companiile sau societățile naționale cu capital integral de stat care sunt părți în contractele de investiții, respectiv finanțatori sau beneficiari, pot solicita Ministełului Finanțelor acordarea de împrumuturi din venituri rezultate din privatizare pentru plata facturilor scadente reprezentând lucrări executate.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here