În şedinţa de ieri a Senatului a fost adoptat, cu amendamente, un proiect de lege care reglementează o cotă de TVA de 9% pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare şi livrarea apei pentru irigaţii în agricultură, aplicabilă de la 1 ianuarie 2019.

De reţinut că, in forma iniţială a proiectului, această cotă redusă era prevăzută şi în cazul livrării de electricitate şi gaze naturale, respectiv producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat.

Mai exact, proiectul de lege pentru completarea alin. (2) al art. 291 din Codul fiscal introducea în lista prestărilor de servicii/livrărilor de bunuri asupra cărora se aplică TVA de 9% următoarele:

 • serviciile de canalizare;
 • producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat;
 • livrarea de electricitate;
 • livrarea de gaze naturale;
 • serviciul public de salubrizare a localităţilor.

Comisia pentru buget-finanţe a Senatului a modificat, însă, aceste prevederi prin amendamentele adoptate ieri, rămânând să se aplice cota redusă de TVA pentru:

 • livrarea apei pentru irigaţii în agricultură;
 • serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare.

Amendamentele sunt de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor, care va da votul final pe această propunere legislativă.

Cota de TVA de 9%

Potrivit reglementărilor actuale din Codul fiscal, cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări de servicii și/sau livrări de bunuri:

 • livrarea de proteze și accesorii ale acestora, definite prin normele metodologice conform legislației specifice, cu excepția protezelor dentare scutite de taxă conform art. 292 alin. (1) lit. b);
 • livrarea de produse ortopedice;
 • livrarea de medicamente de uz uman și veterinar;
 • cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
 • livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate consumului uman și animal, animale și păsări vii din specii domestice, semințe, plante și ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele. Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor bunuri;
 • serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10.
 • livrarea apei potabile și a apei pentru irigații în agricultură.
 • livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here