Senatul a adoptat proiectul privind amânarea de la plata chiriei pentru toți chiriașii, personae fizice sau juridice. Proprietarii, scutiți de la plata impozitului

Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede unele scutiri de la plata chiriilor pentru perioada stării de urgență, urmând ca actul normativ să intre în vigoare dacă va fi adoptat și în Camera Deputaților, în zilele următoare.

Orice operator economic, autoritate publică, persoană fizică sau entitate juridică de drept privat, a cărui activitate economică a fost întreruptă sau restrânsă din cauza măsurilor luate prin ordonanțele militare, pe perioada stării de urgență, poate solicita suspendarea de la plata chiriei pentru folosința imobilelor înregistrate ca sedii sau puncte de lucru, fără plata de dobânzi sau penalități. În forma inițială, proiectul prevedea scutirea de plata chiriei, dar în dezbaterile din comisii a fost modificat acest articol.

Lege privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență

Art. l. – Locatarii, operatori economici, profesionişti şi autorităţile publice şi entităţile juridice de drept privat, a căror activitate a fost întreruptă sau restrânsă prin aplicarea unor acte ale autorităţilor publice în perioada de aplicare a stării de urgenţă pot suspenda la cerere, fără plata de dobânzi şi alte penalităţi asemănătoare, plata chiriei pentru folosinţa imobilelor înregistrate ca sedii sau puncte de lucru.

La rândul lor, proprietarii sediilor, care nu mai încasează plata chiriei, vor fi scutiți de taxe și impozite.

Art.2.- Locatorii care nu încasează contravaloarea chiriei ca urmare a aplicării suspendării prevăzute la art. 1 sunt scutiţi de la plata obligaţiilor faţă de bugetul de stat aferente chiriilor neîncasate pe perioada stării de urgenţă şi faţă de bugetele locale în privinţa impozitelor şi taxelor pe clădiri şi teren, aşa cum sunt definite prin TITLUL IX Impozite şi taxe locale din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care se datorează proporţional cu numărul de zile din anul 2020, cu excepţia perioadei de aplicare a stării de urgenţă şi suspendării plăţii chiriei pentru folosinţa imobilelor.

Facilitățile fiscale se vor aplica pe toată durata stării de urgență instituite, dar nu mai mult de 90 de zile, calculându-se pentru fracție din fiecare lună. De asemenea, este prevăzut ca toate contractele la care se referă aceste dispoziții să fie prelungite în mod coresounzător cu perioada aplicării scutirilor.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

6 COMENTARII

  1. Proprietari nu sunt numai cei cu mall-uri din pacate. Eu sunt proprietarul unui mic spatiu comercial iar chiria reprezinta singura sursa de venit. Platesc impozit pentru tot ce incasez iar acum sunt in situatia in care trebuie sa traiesc din 0 lei. Vi se pare normal?

  2. Interesantă acordarea. Poate autoritățile care intervin direct și brutal în interiorul unui contract intre părți (contract de inchiriere) ar trebui să prevadă și soluții concrete pentru proprietari. (despăgubiri, compensații ). Dacă, contravaloarea chiriei încasate este singura sursă de venit a persoanei, familiei? Facem o așa zisă “dreptate” bazată tot pe o nedreptate. Ar putea să fie și Statul părtaș și eventual să plătească “șomajul tehnic al chiriei”? Ăsta depinde numai și numai de care parte a “baricadei” te situezi.

  3. O nelămurire… este vorba și de chiriași normali ? Nu pfa, SRL , sau doar de Ag economici ? Toată lumea poate beneficia ? Familii in chirie de ex ?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here