Senatul a adoptat tacit o inițiativă legislativă care prevede ca statul, și nu angajatorii să suporte primele cinci zile ale concediului medical pentru starea de incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau accidente în afara muncii.

Propunerea legislativă de modificare a Ordonanței de Urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate a avut rapoarte negative de la comisiile de specialitate.

Legea prevede acum că următoarele situații se încadrează în acordarea concediului medical:

– starea de maternitate;

– starea de risc maternal;

– situaţia în care este necesară îngrijirea copilului bolnav;

– situaţia în care se impune prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;

– starea de incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii.

Pentru primele patru cazuri, indemnizaţia aferentă zilelor lucrătoare de pe perioada concediului medical se plăteşte integral din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, dar pentru ultima situație, perioada concediului medical impus de incapacitatea temporară de muncă, conform art. 12 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, angajatorii au o dublare a sarcinii fiscale – prima dată, angajatorul plătește atunci când achită contribuţia la asigurările de sănătate, contribuţie din care, prin intermediul FNUASS, se va plăti indemnizaţia de concediu medical însă numai începând cu cea de a şasea zi lucrătoare de pe durata concediului medical, a doua oară plătește atunci când apare efectiv starea de concediu medical, situaţie în care acesta este obligat să achite, din finanţe proprii şi distincte celor deja achitate la asigurările de sănătate, indemnizaţia aferentă primelor 5 zile lucrătoare de pe durata concediului medical.

În plus, susțin inițiatorii proiectului legislativ, există și situații abuzive, atunci când un angajat poate primi succesiv mai multe concedii medicale, cu durata de 5 zile fiecare, pentru câte un tip diferit de afecţiune, ajungându-se în situaţia în care angajatorul poate plăti indemnizaţia de concediu medical pentru 20 de zile consecutive, sau chiar mai mult.

Proiectul prevede modificarea art. 12 din OUG nr. 158/2005.

TABEL COMPARATIV

Forma actuală

Forma propusă

Articolul 12

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se suportă după cum urmează:

  1. de către angajator, din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă;
  2. din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, începând cu:

a) ziua următoare celor suportate de angajator, conform lit. A, şi până la data încetării incapacităţii temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia;

Articolul 12

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, începând cu:

a) prima zi de incapacitate temporară de muncă, şi până la data încetării incapacităţii temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia;

b) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate prevăzute la art. 1 alin.(l) lit. B şi C şi alin.(2).

Nemodificat

b) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate prevăzute la art. 1 alin.(l) lit. B şi C şi alin.(2).

 Dacă va fi adoptat și de Camera Deputaților, forul decizional, proiectul legislativ va modifica legea actuală.

Ai nevoie de O.U.G. nr. 158/2005? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here