Senatul a aprobat luni, 25 martie 2013, proiectul de lege privind subvenționarea din fonduri publice a serviciilor sociale, inițiat de Guvern. Camera Deputaților este cameră decizională.

Prin acest proiect de lege se stabilesc principiile aplicabile subvenționarii serviciilor sociale de către bugetul de stat și cel local a serviciilor sociale acordate de furnizori (acordate de asociații, fundații și culte recunoscute de lege) pentru serviciile sociale acordate.

Subvenționarea se acordă în completarea veniturilor proprii pentru serviciile sociale prestate:

1) în comunitățile rurale;

2) în cele cu o comunitate de până la 10.000 locuitori;

3) în primii 3 ani de funcționare, în comunitățile în care aceste servicii nu există și sunt necesare nevoilor membrilor comunității.

Nivelul subvenției este de până la 50% din costul standard/beneficiar/tip serviciu social, acordat exclusiv pentru plata salariilor personalului de specialitate care activează în serviciile sociale, la nivelul salariului omologilor lor din serviciile sociale publice.

Din bugetul local al județelor se subvenționează furnizorii care:

a) acordă servicii sociale în mai multe unități administrativ-teritoriale din același județ;

b) serviciile sociale se adresează unor persoane cu domiciliul sau reședința în mai multe unități administrativ-teritoriale din același județ;

c) acordă servicii sociale în mai multe unități administrativ-teritoriale din același județ care nu dispun de resurse financiare suficiente pentru acordarea de subvenții din bugetul propriu.

Subvenția se acordă în baza programului național/județean de subvenționare bazat pe prioritățile de subvenționare anuale ale autorității care o acordă, în limita bugetului alocat. Aceasta acoperă doar acele servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, acordate de furnizorii de servicii sociale acreditați.

Evaluarea și selectarea furnizorilor se face în baza criteriilor de evaluare (set de indicatori prin care se măsoară pe baza unui algoritm de calcul performanța furnizorului, în vederea stabilirii punctajului necesar selecției). La finalul procedurii de selecție a furnizorilor se încheie contractul de finanțare încheiat între autoritatea finanțatoare și furnizorul de servicii sociale selectat, în baza căruia se acordă subvenția.

Nu este permisă dubla finanțare pentru același serviciu social acordat de furnizorul de servicii sociale. Fondurile necesare subvenționării se asigură din bugetele locale/județene inclusiv din cote defalcate din impozitul pe venit și sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

Schimbările aduse de acest act normativ față de Legea nr. 34/1998, care reglementează în prezent subvenționarea serviciilor sociale (la acel moment finanțarea era asigurată de Programul UE PHARE SESAM), vizează implicarea activă a comunității locale în dezvoltarea serviciilor sociale de care are nevoie, pe baza strategiei proprii de asistență socială. Se creează astfel obligativitatea realizării planurilor anuale de acțiune locale a serviciilor sociale.

Un obiectiv care nu trebuie neglijat este acela al susținerii unei categorii socio-profesionale importante (lucrătorii și asistenții sociali) dar slab remunerate, pe o piață subdimensionată în prezent (în 2010, în registrul electronic național al serviciilor sociale, figurau 2.681 de furnizori sociali acreditați).

Această lege se va completa cu cea a contractării serviciilor sociale, astfel încât furnizorii privați să devină parteneri  în asigurarea pieței mixte de servicii sociale la nivel local, dinamizând și întărind paleta de servicii sociale accesibile beneficiarilor.

Aplicarea acestui act normativ se realizează începând cu 1 ianuarie 2015. Probabil dintr-o greșeală a fost stabilită abrogarea Legii nr.34/1998 începând cu 1 ianuarie 2014, remediabilă în dezbaterile din Camera Deputaților, pentru a nu lăsa un gol de un an (1 ian.2014- 1 ian.2015) în subvenționarea serviciilor sociale.

1 COMENTARIU

  1. Ati scris la sfarsit ca este o neconcordanta de timp de un an intre data la care se aplica aceasta noua lege si data la care iese din vigoare vechea lege. Bine, bine, ar trebui sa se sesizeze domnii din Guvern, dar la cat de bine se sesizeaza ei in general, nu ar trebui sa le atraga cineva atentia? Ca iara ne trezim cu probleme si nu mai pupam nicio subventie!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here