Senatul a adoptat un proiect de lege care modifică Ordonanța 32/2020 și care prevede ca pe durata stării de urgență și în luna următoare încetării acesteia, avocații, notarii și executorii judecătorești care și-au întrerupt total sau parțial activitatea, să beneficieze de o indemnizație de 75% din salariul mediu brut pe economie.

Condiția este ca veniturile realizate de profesioniștii din domeniul juridic să fi scăzut cu peste 25%, conform prevederilor proiectului. De altfel, întreruperea parțială a activității, voluntară sau fortuită, definită în articolul de lege, înseamnă reducerea veniturilor pentru luna de referință cu mai mult de 25%.

Art. 1, pct. 9, alin. (1) al art. XV

  • Alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, precum și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, care întrerup activitatea total sau parțial, ori cărora le-a fost întreruptă activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii sau ca urmare a efectelor coronavirusului, pe perioada stării de urgență, beneficiază din bugetul de stat, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020.

Art. I, pct. 9, după alin. (6) se introduc două noi alineate

(7) Prin întrerupere parțială a activității, voluntară sau fortuită, în sensul prezentului act normativ, se înțelege reducerea veniturilor efectiv realizate pentru luna de referință cu mai mult de 25%, beneficiari ai măsurilor compensatorii prevăzute la alin. (1) fiind și profesioniștii grupați în asocieri fără personalitate juridică. Măsurile compensatorii prevăzute la art. XV se aplică și pentru luna următoare încetării stării de urgență.

(8) Formele de exercitare ale profesiei de avocat, notar public și executor judecătoresc beneficiază de prevederile dispozițiilor alin. (1), sub condiția asigurării serviciului public, veniturile realizate din serviciile ocazionate de îndeplinirea serviciului public nefiind incluse în mecanismul de calcul prevăzut la alin. (7).

Așadar, măsura de compensare se va aplicare încă o lună de la data încetării stării de urgență. Categoriile profesionale beneficiare trebuie însă să asigure serviciul public pe această perioadă, fără ca veniturile realizate din serviciile ocazionate de îndeplinirea serviciului public să fie luate în calcul la acordarea indemnizației.

Proiectul de lege, votat cu majoritate, cu 130 de voturi “pentru”, va fi transmis acum pentru dezbatere și vot final Camerei Deputaților.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here