World Trade Institute Bucharest (WTIB) vă invită pe 13 şi 14 iunie 2017 la seminarul „Finance for non-finance”, organizat la World Trade Center Bucureşti. Cursul de finanţe pentru nespecialişti introduce şi clarifică o serie de concepte din domeniul financiar, pornind de la noţiuni de bază ale contabilităţii financiare şi construind progresiv cunoştintele necesare înţelegerii unor situaţii financiare mai complexe, schiţe de buget, cashflow etc.

LECTOR: Doctor Ec. Maria COSTACHE (CMC)

Expert Consultant cu recunoaştere internaţională, Certified Management Consultant (CMC), Director de Programe şi Proiecte Internaţionale, expert PHARE, membru CECCAR, AMCOR, ANEVAR şi AROMAR cu experienţă de peste 20 ani în training şi consultanţă specializată pentru companii, Dna Maria Costache este lector consultant în cadrul WTIB de peste 15 ani, având o bogată experienţă didactică, pedagogică şi practică.

SCOP

Seminarul se concentreaza asupra conceptului de model financiar al companiei şi are ca scop înţelegerea funcţionarii organizaţiei din punctul de vedere al echilibrelor financiare, al sistemelor de raportare managerială, cât şi familiarizarea cu principalele metode şi tehnici de analiză absolut necesare diagnosticării financiare.

NOTA:  Nivelul de abordare a problematicii prezentate este mediu, participanţii nu necesită un nivel de cunoştinţe financiar-contabile de specialitate; se presupune totuşi ca prin natura activităţii derulate şi a experienţei sunt familiarizaţi cu elementele de analiză financiară ale unei întreprinderi.

PUBLIC ŢINTĂ

Acest curs este conceput, în primul rând, pentru toate cadrele de conducere care prin poziţia pe care o deţin sunt nevoite să analizeze informaţii şi să ia decizii de natură financiar-contabilă.

Cursul se adresează în egală masură directorilor generali, directorilor executivi sau de producţie care doresc să-şi formeze o viziune integrată asupra funcţionării organizaţiei, să asimileze cunoştinţele absolut necesare analizării companiei din punct de vedere financiar şi să-şi perfecţioneze cunostintele necesare monitorizării performanţei întreprinderii.

Acest modul se adresează managerilor şi specialiştilor care nu au experienţă în domeniul financiar-contabil, dar care utilizează sau vor utiliza aceste concepte, precum şi tuturor celor care doresc să înţeleagă şi să interpreteze documente financiare şi să utilizeze analiza indicatorilor financiari pentru definirea strategiilor companiei. (ex.: persoanelor care lucrează în vânzări şi marketing, resurse umane, IT, administraţie, personalului tehnic şi altora).

BENEFICII

Participând la acest seminar veţi afla:

  • Cum să folosiţi principiile contabile general acceptate la întocmirea rapoartelor dumneavoastră de venituri şi cheltuieli şi folosirea limbajului financiar contabil;
  • Cum să înţelegeţi situaţiile financiare (bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de numerar) şi relaţiile dintre ele;
  • Cum să înţelegeţi cu adevărat un raport anual financiar contabil şi să identificaţi punctele sale cheie;
  • Cum să utilizaţi elementele de previziune financiară şi problematică creşterii sustenabile. Întocmirea bugetelor;
  • Cum să analizaţi proiectele dumneavoastră de investiţii din punct de vedere al randamentului scontat şi cum să finanţati aceste proiecte;
  • Cum să organizaţi activitatea pe centre de cost şi profit.

TEMATICĂ

1. Gestionarea unei societăţi în mediul de afaceri actual:

Rolul Departamentului Financiar ● „Regulile” de Raportare Financiară ● Relația Finanțe-Contabilitate ● Structură și Inter-relații financiare ● Contabilitea de angajamente. 

2. Principalele rapoarte financiare:

Înțelegerea principalelor rapoarte financiare și fundamentarea deciziilor manageriale

a. Bilanțul financiar: prezentare, analiză echilibrului financiar, solvabilitate, lichiditate, grad de îndatorare. Utilizarea eficientă a acestui Raport

b. Contul de profit și pierderi ● Vânzări și costul vânzărilor ● Profitul brut: Venituri din exploatare ● Cheltuielile de exploatare – EBITDA, EBIT ● Alte venituri și cheltuieli-Venituri înainte de taxe, Impozitul pe profit și Profitul net, EVA ● Legătura cost-volum-profit ● Calculul pragului de rentabilitate ● Utilizarea eficientă a acestui Raport.

c. Situația fluxurilor de trezorerie ● Profit vs fluxul de numerar: Care este diferența-Și cui îi pasă? Fluxul de numerar: metode și tablouri ● Profitul net fată de fluxul de numerar net în rapoarte financiare  ● Numerar din exploatare-Numerar pentru Investiții-Numerar din finanțare ● Utilizarea eficientă a acestui Raport 

3. Factorii cheie (critici) de performanţă: 

Găsirea KPI ● Ce sunt KPI? ● Măsurarea  profitabilității ● Măsurarea  levierului  financiar ● Măsurarea Valorii Adăugate și a Productivității ● Utilizarea istoricului pentru a „prezice” viitorul ● Tabloul de bord și Balanța Scorecard.

4. Managerii și Contabilitatea Costurilor:

Deciziile manageriale fundamentate pe cunoașterea costurilor ● Cheltuieli directe și indirecte ● Cheltuieli fixe și variabile ● Cheltuieli controlabile și necontrolate ● Standard Costing, Direct costing, Costul de fabricație ● Kaizen costing ● ABC-ABM.

5. Planificarea unei afaceri. Crearea Viitorului:

De ce aveți nevoie de timp ca să planificați? Planificarea strategică fată de planificarea operaţională ● Viziunea și Misiunea-punctul de plecare ● Stabilirea strategiei-Calea realizării cu succes a misiunii● Obiectivele pe termen lung și mediu ● Planul de afaceri

6. Buget anual: planurile și instrumentele  pentru viitor: 

Bugete, prognoze ● Proiecții financiare ● Cum realizăm un buget pentru Venituri ● Bugetarea Cheltuielilor și a Costurilor- înțelegerea relațiilor dintre cheltuieli și costuri viitoare ● Procesul de Bugetare și Control bugetar sau „jocul adevarului” ● Controlling strategic și controlling operațional ● Bugete flexibile-indiferent ce se întâmplă, Raportarea și luarea de măsuri 

7. Finanțarea afacerii: Înțelegerea finanțării unei afaceri:

Capital pe termen scurt ● Datorii pe termen lung, capital permanent sau semi-permanent ● Trecerea de la datorii la capital ● Stocul de capital-tipuri și utilizări ● Atragerea investitorilor din afară ● Capitalul de risc: Rai sau Iad? ● Investitorii strategici ● Exit strategic 

PROGRAM

Marţi, 13 iunie 2017: 09:30 – 17:30

Miercuri, 14 iunie 2017: 09:30 – 13:30

Persoanele interesate se pot înscrie prin completarea formularului disponibil pe pagina evenimentului. Taxa de instruire este de 850 de lei plus TVA, organizatorul acordând discount-uri în funcţie de numărul persoanelor înscrise.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here