25 Iunie, 2019

SEMINAR: Noi reglementări de la 1 ianuarie 2015 – TVA, contabilitate şi impozite directe

World Trade Institute Bucharest (WTIB) vă invită la un seminar dedicat noilor reglementări de la 1 ianuarie 2015 în materie de TVA, contabilitate şi impozite directe şi închiderii exerciţiului financiar 2014 de către operatorii economici. Evenimentul va avea loc în Sinaia, la Hotel International, pe 13–15 februarie 2015.

În cadrul seminarului susţinut de dna. Georgeta Petre, dna. Mariana Vizoli  şi dl. Cristian Rădulescu vor fi discutate cele mai importante aspecte privind:

  • principalele cerinţe legale teoretice şi practice privind întocmirea situaţiilor financiare anuale;

  • trecerea la aplicarea prevederilor noilor reglementări contabile, conform  OMFP 1802/2014;

  • modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2015;

  • modificarile recente aduse Codului Fiscal cu privire la TVA;

  • noi reglementari în domeniul impozitului pe profit;

  • o trecere în revistă a tuturor modificărilor legislative de interes pentru orice persoană ce îşi desfăşoara activitatea în domeniul financiar-contabil, în cadrul unui material bine structurat pe subiecte.

De asemenea, pe lângă aceste subiecte de ultimă oră, puteţi solicita, pe baza unui chestionar transmis anterior, şi alte subiecte specifice activităţii dumneavoastră şi care se pot încadra în tematica generală.

Pentru informaţii suplimentare şi înscrieri accesaţi materialul de prezentare sau contactaţi WTIB la: e-mail: wtib@wtib.ro / fax: (021) 319 12 96.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu