World Trade Institute Bucharest (WTIB) vă invită la la seminarul Închiderea anului fiscal 2017. Noi reglementări fiscale din 2018, ce va avea loc în Bucureşti (25-26 ianuarie, World Trade Center) şi Sinaia (26-28 ianuarie, Hotel Internaţional), în prezenţa lectorilor Georgeta Petre, Mariana Vizoli şi Cristian Rădulescu. Se elibereaza adeverinţă CAFR/CECCA/CCFISCALI/ACCA.

Ce veţi afla?

• În cadrul acestui seminar interactiv va avea loc prezentarea ultimelor modificări la Codul Fiscal aplicabile de la 1 ianuarie 2018, modificări aprobate prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, supranumită „Revoluţia Fiscală”

• Doamna Mariana VIZOLI va prezenta în detaliu și noul mecanism pentru colectarea Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) – „TVA SPLIT”, care va fi obligatoriu de la 1 ianuarie 2018 pentru mai multe categorii de companii, astfel: declararea fără erori a TVA devine crucială: erorile pot avea ca efect aplicarea split TVA; răspunderea pe split TVA poate să apăra chiar dacă nu aplici sistemul, dacă ai parteneri pentru care va trebui să faci plăți defalcate; crește plafonul de TVA la 300.000 lei; elemente esențiale de TVA.

 • Închiderea exercițiului financiar 2017 de către operatorii economici potrivit reglementărilor contabile aplicabile respectiv:

– Reglementările contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare;

– Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP 2844/2016, cu modificările și completările ulterioare;

• Aspecte fiscale privind închiderea exercițiului financiar al anului 2017;

 • Pe lângă aceste subiecte de ultimă oră, dumneavoastră puteți solicita, pe baza unui chestionar transmis anterior, și alte subiecte specifice activității dumneavoastră și care se pot încadra în tematica generală.

Tematică

I. Aspecte de actualitate privind contabilitatea operatorilor economici & închiderea exercițiului financiar 2017 din punct de vedere contabil – Georgeta Petre

1. Prezentarea modificărilor și completărilor aduse legislației contabile în anul 2017;

2. Prezentarea unor prevederi legale aplicabile entităților de interes public referitoare la:

 • informațiile nefinanciare;
 • auditul statutar, potrivit Regulamentului 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei;

3. Evaluarea pentru scopuri contabile și evaluarea pentru scopuri fiscale; 

 • standarde de evaluare aplicabile;
 • evaluarea la cost sau reevaluare în condițiile delimitării evaluării pentru scopuri contabile de evaluarea pentru scopuri fiscale;
 • implicațiile modificării politicilor contabile privind imobilizările corporale prin trcerea de la reevaluare la cost; condiții în care se poate face modificarea;

4. Inventarierea și evaluarea elementelor de activ, datorii și capitaluri proprii în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale individuale. Inventarierea și evaluarea elementelor extrabilantiere:

 • inventarierea potrivit OMFP nr. 2861/2009;
 • evaluarea potrivit OMFP nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și potrivit IFRS relevante. Testul de depreciere potrivit IAS 36-Deprecierea activelor;
 • înregistrarea rezultatelor inventarierii anuale;

5. Tratamente contabile și operațiuni specifice efectuate în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale individuale:

 • estimări contabile;
 • corectare erori;
 • evidențiere reduceri comerciale primite/acordate;

6. IFRS 15 – Contracte cu clienții- prezentare generală;

7. Sesiune de întrebări și răspunsuri privind contabilitatea operatorilor economici.   

II. Noi reglementări în fiscalitate & închiderea exercițiului financiar 2017 din punct de vedere fiscal – Cristian Rădulescu

1. Modificări recente de interes ale Codului Fiscal, care se referă în principal la:

 • Modificări în sfera impozitului pe profit: cheltuieli privind stocurile degradate, valoarea creanțelor înstrăinate, Transpunerea Directivei UE 2016/1164 (Anti-Tax Avoidance – ATAD: limitarea deductibilității dobânzii, impozitarea la ieșire/Exit-TAX), Reguli privind societatiile străine controlate “CFC rules”, facilități fiscale – R&D, Scutirea de impozit a profitului reinvestit, Cheltuieli cu serviciile, Cheltuieli nedeductibile;
 • Posibilitatea de a opta între impozitul pe profit și impozitul pe cifra de afaceri pentru companiile care realizează venituri până la 1 milion de euro care pot;
 • Noi limite la deductibilitatea cheltuielililor cu dobândă;
 • Schimbarea regimului fiscal pentru dividende;
 • Reglementări contribuabili inactivi/ cod TVA anulat
 • Modificări în sfera impozitului pe veniturile Microintreprinderilor;
 • Modificări în sfera impozitului pe venit;
 • Trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat și reducerea acestora;
 • Modificarea salariului minim brut;
 • Noi cote de contribuții pentru cei care desfășoară activități independente;
 • Reducerea impozitului pe venitul din salarii de la 16% la 10%;
 • Modificarea deducerilor personale;
 • Impozitul specific unor activități;
 • Prețuri de transfer;
 • Extinderea confiscării și asupra mijlocului de transport pentru cei ce fac evaziune;
 • Modificări în sfera TVA;
 • Alte măsuri fiscale de interes (accize, impozite și taxe locale).

2. Modificări de interes aduse Codului de Procedură Fiscală prin OG 30/2017

3. Sesiune de întrebări și răspunsuri

III. Noi reglementari în domeniul TVA & speţe dificile – Mariana Vizoli

1. Sistemul de plată defalcată a TVA (TVA SPLIT) – obligatoriu de la 1 ianuarie 2018 pentru mai multe categorii de contribuabili și care a suferit numeroase modificări:

 • Facilitățile de care pot beneficia persoanele impozabile care optează să aplice acest sistem opțional; Aspecte procedurale legate de facilitățile acordate; 
 • Ce este mecanismul de plată defalcată a TVA;
 • Cine este obligat să aplice mecanismul plății defalcate TVA;
 • Cine trebuie să facă plata TVA în conturile dedicate TVA;
 • Unde se deschid conturile de TVA;
 • Cum se deschid conturile de TVA;
 • Ce condiții trebuie să îndeplinească conturile de TVA;
 • Creditarea contului de TVA;
 • Debitarea contului de TVA;
 • Transferuri în contul de TVA;
 • Alte informații;
 • Contravenții.

 2. Noile criterii de determinare a riscului fiscal la înregistrarea în scopuri de TVA sau la anularea înregistrării în scopuri de TVA introduse prin OpANAF nr. 2856/2017 publicat în Monitorul Oficial din 3 octombrie 2017.

 3. Operațiuni cu creanțe;

 4. Pro-rata de deducere;

 5. Asocieri în participatiune;

 6. Dobânda pentru plata în rate;

 7. Refacturarea de cheltuieli (vs cheltuieli accesorii);

 8. Regimuri speciale;

 9. Taxarea inversă;

 10. Baza de impozitare părți afiliate: reglementare, definiție, situații, exemple practice;

 11. Sesiune de întrebări și răspunsuri

Program

București: joi, 25 ianuarie, 15:00 – 19:30; vineri, 26 ianuarie, 09:00 – 18:00 (prânzul de vineri inclus)

Sinaia (orientativ): vineri: 16:00 – 18:30; sâmbătă, 09:00 – 13:30; 15:00 – 19:30 ; duminică, 09:00 – 11:00

Persoanele interesate se pot înscrie prin completarea formularului disponibil pe pagina evenimentului, aici pentru Bucureşti şi aici pentru Sinaia. Taxa de instruire este de 1190 de lei plus TVA, organizatorul acordând discount-uri în funcţie de numărul persoanelor înscrise. 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here