Organizator: World Trade Institute Bucharest    

Data: 28-30 iunie 2013 

Locul de desfăşurare: Hotel Parc, Mamaia 

În ce constă evenimentul? 

În cadrul acestui seminar interactiv, se vor prezenta şi se vor interpreta noutăţile legislative şi normele metodologice de aplicare a reglementărilor în domeniul legislaţiei muncii, dar şi aspecte care ţin de evaluarea personalului. Seminarul se adresează agenţilor economici, care vor beneficia de informaţie la zi, completă şi din cea mai autorizată sursă: Ministerul Muncii. 

Lectori:

  • Dna Gabriela RADU, Inspector de stat – Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
  • Dl Nicolae Voinoiu, Director – Direcţia Control, Securitate şi Sănătate în Muncă – Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

Temele conferinţei

Partea I – Evaluarea personalului
         
1. Scopul evaluării personalului

2. Domeniul de aplicare și caracteristicile evaluării performanțelor angajaților

3. Etapele evaluării performanțelor angajaților

4. Pregătirea evaluării și etapele acesteia

– Definirea obiectivelor alese

– Alegerea criteriilor de evaluare

– Alegerea metodei de evaluare și a periodicității.

8. Cine poate face evaluarea?

9. Prelucrarea și comunicarea evaluării

10. Responsabilități

11. Evidența înregistrării.

12. Discuții libere și spețe ridicate de către participanți care vor primi un răspuns avizat!

Partea a II-a – Legislaţia Muncii şi Revisal

1. Registrul General de Evidență al Salariaților Reglementat prin HG 1105/10.11.2011  

* Înregistrarea sporurilor procentual sau valoric (cuantum) * Posibilitatea suspendării unui contract individual de muncă pe durata de 1 zi * Actualizarea modelului pentru înregistrarea și transmiterea salariaților cetățeni străini * Posibilitatea înregistrării contractelor de muncă temporară cu durată nedeterminată * Actualizarea nomenclatorului privind temeiurile de încetare/suspendare ale CIM.

* Utilizarea programului informatic REVISAL, probleme de interpretare și soluții practice de rezolvare a acestora.


2. Contractele colective de muncă -€“ negociere -€” Legea Dialogului Social 

Părțile și reprezentarea acestora la negocierea colectivă (sectorul public și sectorul bugetar) * Încheierea contractelor colective de muncă * Conflictele colective de muncă și concilierea acestora* Greva * Conflictele individuale de muncă.

3. Codul Muncii valabil în 2013

Contractul individual de muncă și delimitarea lui de alte contracte în temeiul cărora se prestează muncă * Trăsăturile caracteristice ale contractului individual de muncă * Încheierea, modificarea și încetarea contractului individual de muncă * Suspendarea contractului individual de muncă * Clauze specifice contractului individual de muncă * Încetarea de drept a contractului individual de muncă * Demisia și termenul de preaviz * Concedierea colectivă * Agentul de muncă temporară * Regulamentul intern

Partea a III-a – Sănătate şi securitate în muncă

Modificări Legislative Importante cu Privire la Comitetul de Securitate și Sănătate și alte Probleme în Domeniul Securității și Sănătății în Muncă – HG 955/2010

– Modalități de întărire a capacității de organizare și funcționare a Comitetului de securitate și sănătate

– Obligație constituire / Atribuții specifice

Sistemul Legislativ în Domeniul Securității și Sănătății în Muncă – Legea Securității și Sănătății în Muncă nr. 319/2006 și Normele Metodologice de Aplicare a Acesteia Aprobate prin HG 1425/2006 – Legislația Adaptată Specificului Activității

Criterii generale pentru Evaluarea Riscurilor 

– Elementele sistemului de muncă, factori de risc, de accidentare și îmbolnăvire profesională

– Prevenirea riscurilor de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională 

– Ghid de evaluarea factorilor de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională a€“ obigativitate cuprinza în Legea 319/2006 

Organizarea Activității de Prevenire și Protecție și Acțiuni în Caz de Urgență 

– Organizarea activității de prevenire și protective la nivelul angajatorilor 

– Parteneri externi ai angajatorului în activitatea de prevenire și protective 

– Planuri de urgenţă și de evacuare 

Elaborarea Documentațiilor Necesare Desfășurării Activității de Prevenire și Protecție 

– Programul de măsuri, instrucțiunile proprii de securitate a muncii, tematicile de instruire 

– Fișele de instruire individuală privind securitatea și sănătatea în muncă  

– Fișa de instruire colectivă, planul de prevenire și protecție
 
Dacă doriţi să aflaţi mai multe detalii despre înscrierea la acest eveniment şi taxa de participare, trimiteţi-ne un e-mail la adresa: vanzari@indaco.ro sau contactaţi-ne la numerele de telefon: 021.311.97.11 şi 0758.070.577. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here