World Trade Institute Bucharest (WTIB) organizează un Seminar de fiscalitate şi contabilitate – reglementări actuale pentru 2017, ce va avea loc pe 13-16 iulie la Hotel Malibu, Mamaia, în prezenţa lectorilor Georgeta Petre şi Cristian Rădulescu.

În cadrul acestui seminar interactiv de fiscalitate și contabilitate va avea loc prezentarea ultimelor modificări aplicabile în anul 2017 în domeniul TVA, contabilitate, impozit pe venit, contribuții sociale obligatorii, impozit pe profit, impozit nerezidenți, PFA, impozitul specific unor activități, microîntreprinderi, prețuri de transfer și impozite și taxe locale.

Pe lângă aceste subiecte de ultimă oră, dumneavoastră puteți solicita, pe baza unui chestionar transmis anterior, și alte subiecte specifice activității dumneavoastră și care se pot încadra în tematica generală.

Desigur nu va lipsi sesiunea de întrebări și răspunsuri la finalul fiecărui modul, în cadrul căreia va vor fi lămurite toate aspectele asupra cărora veți mai avea întrebări.

Structura seminarului

Modulul I – Fiscalitate
I. TVA
 • Înregistrarea în scopuri de TVA;
 • Ajustarea de TVA prin autolivrari/autoprestari/ajustarea bazei impozabile a TVA;
 • Registrul Operatorilor Intracomunitari;
 • Suspendare obligații declarative;
 • Regimul Forfetar de TVA pentru agricultori
II. Impozitul specific unor activități
 • normele de aplicare explicate pe larg;
 • cine poate aplica;
 • impozitul pe profit vs Impozitul specific vs Impozitul pe veniturile microintreprinderilor;
 • diferențiere impunere pe domenii: alimentație, baruri, cazare;
 • impozitul specific și prețurile de transfer;
 • activități sezoniere.
 III. Impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii
 • impactul modificărilor fiscale;
 • reglementările valabile pentru veniturile din activități independente;
 • alte tipuri de venituri: venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din investiții / alte surse;
 • exceptare de la plata contribuțiilor sociale
 • venituri din transferul proprietăților imobiliare;
 • abonamente medicale vs asigurări voluntare de sănătate;
 • facilităţ fiscale salariați.
IV. Impozitul pe profit
 • facilități fiscale / cheltuieli eligibile / activități excluse;
 • modificare an fiscal/ modificare privind cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile;
 • scutirea de impozit a profitului reinvestit;
 • cheltuieli cu serviciile (inclusiv serviciile de management, consultanță, asistență);
 • cheltuieli nedeductibile.
V. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor
 • reducere plafon capital social;
 • modificare plafon venituri / cote de impozit / obligații declarative și alte dispoziții tranzitorii;
 • dificultăți practice – exemple.
VI. Alte aspecte:
 • evaziunea fiscală – noi abordări (impozitul pe clădiri, remunerarea terților, operațiuni fără conținut economic, prețuri de transfer);
 • înregistrare contribuabili nerezidenți și DECLARAȚIA 207;
 • eliminarea impozitului pe construcții special;
 • Stock Options Plan;
 • Reglementări contribuabili inactivi – Cod TVA anulat.
 VII.  Sesiune de întrebări și răspunsuri

Modulul II – Contabilitate. Politici contabile și raționamente profesionale utilizate la contabilizarea unor operațiuni economico-financiare efectuate de societăți

I. Modificările și completările aduse legislației contabile în 2017;

II. Tratamente contabile privind imobilizările corporale și necorporale:
 • recunoaștere inițială; evaluare; cheltuieli ulterioare; derecunoastere;
 • contabilizarea transferurilor de imobilizări de la o categorie la alta;
 • active specifice unor domenii de activitate;
 • trecerea de la reevaluarea imobilizărilor corporale la evaluarea la cost; 
 III. Legislația care reglementează regimul imobilizărilor;

 IV.  Alte  subiecte abordate
 • contabilizarea reducerilor comerciale primite/acordate pentru stocuri și imobilizări;
 • contabilizarea costurilor îndatorării;
 • stimulente acordate/primite la încheierea contractelor de leasing operațional sau închiriere;
 • contabilizarea certificatelor verzi;
 • contabilizarea garanțiilor acordate clienților pentru bunuri livrate sau servicii prestate               
 • contabilizarea unor  operațiuni în cazul programelor de fidelizare a clienților;
 • facturare/ refacturare servicii;  
 V. Întocmirea raportării contabile la 30 iunie 2017.

 VI. Sesiune de întrebări și răspunsuri privind contabilitatea operatorilor economici 

Persoanele interesate se pot înscrie prin completarea formularului disponibil pe pagina evenimentului. Taxa de instruire este de 980 lei , organizatorul acordând discount-uri în funcţie de numărul persoanelor înscrise.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here