World Trade Institute Bucharest (WTIB) organizează în perioada 17-19 noiembrie 2017 un nou Seminar de fiscalitate şi contabilitate: Noi reglementări fiscale din 2018. Pregătirea închiderii anului fiscal 2017. Evenimentul va avea loc la Hotel International, Sinaia, în prezenţa lectorilor Georgeta Petre, Mariana Vizoli şi Cristian Rădulescu.

Ce veţi afla?

În cadrul acestui seminar interactiv va avea loc prezentarea ultimelor modificări la Codul Fiscal și Codul de Procedură Fiscală aplicabile în anul 2017 și de la începutul anului 2018 dar și modificări anunțate în spațiul public și aflate în dezbatere publică (inclusiv trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat).

De asemenea va fi prezentat în detaliu și noul mecanism pentru colectarea Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) – „TVA SPLIT”, ce a fost implementat opțional de la 1 octombrie 2017 și care va fi obligatoriu de la 1 ianuarie 2018 pentru mai multe categorii de companii din România, ce va aduce modificări majore.

Închiderea exercițiului financiar 2017 de către operatorii economici potrivit reglementărilor contabile aplicabile respectiv:

  • Reglementările contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
  • Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP 2844/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

Aspecte fiscale privind închiderea exercițiului financiar al anului 2017; 

Pe lângă aceste subiecte de ultimă oră, dumneavoastră puteți solicita, pe baza unui chestionar transmis anterior, și alte subiecte specifice activității dumneavoastră și care se pot încadra în tematica generală.

Tematică

I. Aspecte de actualitate privind contabilitatea operatorilor economici & închiderea exercițiului financiar 2017 din punct de vedere contabil – Georgeta Petre

1. Prezentarea modificărilor și completărilor aduse legislației contabile în anul 2017;

2. Prezentarea unor prevederi legale aplicabile entităților de interes public referitoare la:

a. informațiile nefinanciare;

b. auditul statutar, potrivit Regulamentului 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar  al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei ;

3. Evaluarea pentru scopuri contabile și evaluarea pentru scopuri fiscale;  

a. standarde de evaluare aplicabile;

b. evaluarea la cost sau reevaluare în condițiile delimitării evaluării pentru scopuri contabile de evaluarea pentru scopuri fiscale;

c. implicațiile modificării politicilor contabile privind imobilizările corporale prin trcerea de la reevaluare la cost; condiții în care se poate face modificarea;

4. Inventarierea și evaluarea elementelor de activ, datorii și capitaluri proprii în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale individuale. Inventarierea și evaluarea elementelor extrabilantiere:

a. inventarierea potrivit OMFP nr. 2861/2009 ;

b. evaluarea potrivit OMFP nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și potrivit IFRS relevante. Testul de depreciere potrivit IAS 36-Deprecierea activelor;

c. înregistrarea rezultatelor inventarierii anuale;

5. Tratamente contabile și operațiuni specifice efectuate în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale individuale:

a. estimări contabile;

b. corectare erori;

c. evidențiere reduceri comerciale primite/acordate;

6. IFRS 15 – Contracte cu clienții – prezentare generală;

7. Sesiune de întrebări și răspunsuri privind contabilitatea operatorilor economici.

II. Noi reglementări în domeniul impozitului pe profit & închiderea exercițiului financiar 2017 din punct de vedere fiscal – Cristian Rădulescu

1. Tratamentul fiscal și evidențierea în contabilitate a operațiunilor referitoare la obligațiile fiscale ale agenților economici; Impozitul pe profit la închiderea exercițiului fiscal 2017

2. Noi reglementări în domeniul Impozitului pe Profit;

3. Sesiune de întrebări și răspunsuri privind impozitul pe profitul operatorilor economici.

III. Noi reglementări în domeniul TVA & spețe dificile – Mariana Vizoli

1. Sistemul de plată defalcată a TVA (TVA SPLIT) – ce a fost implementat opțional de la 1 octombrie 2017 și obligatoriu de la 1 ianuarie 2018:

a. Facilitățile de care pot beneficia persoanele impozabile care optează să aplice acest sistem opțional de la 1 octombrie 2017 până la 31 decembrie 2017; Aspecte procedurale legate de facilitățile acordate;

b. Ce este mecanismul de plată defalcată a TVA;

c. Cine este obligat să aplice mecanismul plății defalcate TVA;

d. Cine trebuie să facă plata TVA în conturile dedicate TVA;

e. Unde se deschid conturile de TVA;

f. Cum se deschid conturile de TVA;

g. Ce condiții trebuie să îndeplinească conturile de TVA;

h. Creditarea contului de TVA;

i. Debitarea contului de TVA;

j. Transferuri în contul de TVA;

k. Alte informații;

l. Contravenții.

2. Noile criterii de determinare a riscului fiscal la înregistrarea în scopuri de TVA sau la anularea înregistrării în scopuri de TVA introduse prin OpANAF nr. 2856/2017 publicat în Monitorul Oficial din 3 octombrie 2017.

3. Operațiuni cu creanțe;

4. Pro-rata de deducere;

5. Asocieri în participatiune;

6. Dobânda pentru plata în rate;

7. Refacturarea de cheltuieli (vs cheltuieli accesorii);

8. Regimuri speciale;

9. Taxarea inversă;

10. Baza de impozitare părți afiliate: reglementare, definiție, situații, exemple practice;

11. Sesiune de întrebări și răspunsuri

IV. Alte reglementări aduse Codului fiscal și Codului de procedură fiscală – Cristian Rădulescu

1. Modificări de interes aduse Codului Fiscal, care se referă în principal la: Impozitul pe profit; Impozitul pe venit; Contribuții sociale; Impozitul pe reprezentanțe; Accize; Impozitul specific unor activități; Contribuțiile sociale obligatorii; Impozitul pe profit; Impozitul pe veniturile microintreprinderilor; Alte aspecte: evaziunea fiscală – noi abordări (impozitul pe clădiri, remunerarea terților, operațiuni fără conținut economic, prețuri de transfer); înregistrare contribuabili nerezidenți și DECLARAȚIA 207; eliminarea impozitului pe construcții special; Stock Options Plan; Reglementări contribuabili inactivi – Cod TVA anulat ; Prețuri de transfer.

2. Modificări de interes aduse Codului de Procedură Fiscală prin OG 30/2017, referitoare în principal la: modificări la prevederile generale; răspunderea cu bunurile din patrimoniu pentru plata obligațiilor fiscale de către persoanele ce desfășoară profesii libere; administrarea creanțelor fiscale desfășurate de instituții publice, altele decât organele fiscale; o nouă metodă de comunicare a actului administrativ-fiscal; declararea sediilor secundare la organul fiscal; metodele de efectuare a inspecției; dreptul de a refuza furnizarea de dovezi; reguli privind verificarea persoanelor fizice; corelare penalitate de întârziere – penalitate de nedeclarare; sechestrarea bunurilor; registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați; asistența reciprocă cu statele membre; noi sancțiuni și contravenții.

3. Sesiune de întrebări și răspunsuri.

Persoanele interesate se pot înscrie prin completarea formularului disponibil pe pagina evenimentului. Taxa de instruire este de 1190 de lei plus TVA , organizatorul acordând discount-uri în funcţie de numărul persoanelor înscrise. Se eliberează adeverinţă CAFR/CECCA/CCFISCALI/ACCA

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here