World Trade Institute Bucharest (WTIB) vă invită la un SEMINAR de contabilitate şi fiscalitate: TVA, impozite directe şi Declaraţia 394 ce va avea loc în perioada 11-12 noiembrie 2016 la World Trade Center, Bucureşti, în prezenţa lectorilor Georgeta Petre, Cristian Rădulescu, Cerasela Dragoş şi Mariana Vizoli, invitat special.

De ce să particip la acest seminar?

În cadrul acestui seminar interactiv va avea loc prezentarea în detaliu a ultimelor modificări aplicabile în anul 2016 în domeniul Fiscalității și Contabilității.

De asemenea, în ultima perioadă au apărut o serie de acte normative ce aduc modificări importante și dificil de interpretat. Un exemplu îl constituie de acum celebra Declarație 394. Având în vedere expertiza lectorilor în acest domeniu (peste 300 de persoane instruite de la modificarea D394), va fi abordat inclusiv acest subiect.

În plus față de aceste considerente au fost puse în dezbatere publică mai multe acte normative ce vor modifica actualul Cod Fiscal de la 1 ianuarie 2017 în mai multe domenii (impozit pe profit, contribuții sociale-definirea veniturilor din alte surse (inclusiv dividende și convenții civile) și condițiile de obținere a rezidenței fiscale, TVA, prețuri de transfer etc)

WTIB oferă soluțiile specialiștilor în cadrul unui seminar interactiv, ce va avea în centru un material bine structurat și ușor de înțeles. Nu va lipsi și sesiunea de întrebări și răspunsuri în cadrul căreia vor fi lămurite toate aspectele asupra cărora există întrebări.

Tematica seminarului

MODULUL I. CONTABILITATE (dna. Georgeta Petre)

I. Aspecte teoretice si practice privind contabilitatea şi auditul situaţiilor financiare anuale:

 • Legislația în domeniul contabilității aplicabilă operatorilor economici;
 • Prezentarea modificărilor și completărilor aduse legislației în domeniul contabilității operatorilor economici în exercițiul fiananciar 2016;
 • Prezentarea unor tratamente contabile care pot avea impact fiscal:
 • Evaluarea pentru întocmirea situațiilor financiare și evaluarea pentru scopuri fiscale. Reevaluarea imobilizărilor corporale sau revenirea la cost. Elemente de analiză în condițiile reglementărilor contabile aprobate prin OMFP 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare;
 • Prezentarea unor elemente de analiză și raționament profesional referitoare la opțiunile privind politicile contabile ale entității;
 • Analiza conturilor de capitaluri proprii în raport cu prevederile legale: Capitalul social; Rezervele; Rezultatul reportat – prezentat în conturile sintetice de gradul II

II. Prezentarea prevederilor cuprinse în Regulamentul 527/2014 privind cerinţe specifice referitoare la auditul statutar al entităţilor de interes public definite potrivit Legii contabilităţii 82/1991 republicată cu modificările ulteriore.

III. Sesiune de întrebări şi răspunsuri privind contabilitatea operatorilor economici

MODULUL II. TVA (dna. Cerasela Dragoş şi dna. Mariana Vizoli)

I. Locul prestării serviciilor, livrării bunurilor (operaţiuni triunghiulare)

 • Sinteza prevederilor referitoare la locul prestării serviciilor: prestări/achiziții intracomunitarea de servicii; Declararea în decont a prestărilor de servicii intracomunitare și extracomunitare; Regula generală pentru serviciile prestate către persoane neimpozabile și prezentarea serviciilor pentru care nu se aplică regulile generale; Servicii care exceptează de la regula B2B.
 • Prezentarea operațiunilor triunghiulare
 • Studii de caz

II. Completarea Declaraţiei 394

 • Trecerea prin baza legală
 • Înțelegerea scopului, termenelor de depunere
 • Prezentarea formatului și a datelor solicitate (detalierea seciunilor)
 • Impactul în actualizarea sistemelor informatice și a procedurilor de control intern  
 • Prezentarea va fi însoțită de numeroase exemple practice și studii de caz. De asemenea, va avea loc la final o sesiune specială de întrebări & răspunsuri la spețele participanților.

MODULUL III. RESTUL IMPOZITELOR SI TAXELOR (dl. Cristian Rădulescu)

 • Impozit pe profit
 • Impozit pe venit
 • Contribuţii sociale
 • Microîntreprinderi
 • Impozite şi taxe locale
 • Preţurile de transfer
 • Impozit pe construcţii
 • Sesiune de întrebari şi răspunsuri

Persoanele interesate se pot înscrie prin completarea formularului disponibil pe pagina evenimentului. Taxa de instruire este de 980 de lei plus TVA, organizatorul acordând discount-uri în funcţie de numărul persoanelor înscrise. Programul cursului este vineri, în intervalul orar 13:00-20:30 şi sâmbătă, în intervalul orar 09:00-13:30.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here