World Trade Institute Bucharest (WTIB) organizează seminarul-consultanţă personalizată „Legislaţia muncii în 2017” în perioada 23-25 iunie 2017, la Hotel Sulina Intenaţional din Mamaia.

În cadrul acestui seminar interactiv, se vor prezenta și interpreta noutățile legislative și normele metodologice de aplicare a reglementărilor în domeniul legislației muncii, aspecte care țin de REVISAL, dar și aspecte legate de securitatea și sănătatea în muncă. 

 Codul Muncii reprezintă cel mai important act de care angajatorii și angajații vor ține cont pentru relații de muncă desfășurate conform legii în vigoare. Numeroase aspecte ce țin de dreptul muncii, legislația muncii și managementul resurselor umane sunt reglementate și de alte acte normative ce armonizează prevederile din Codul Muncii și de aceea în cadrul acestui seminar se va face referire și la raporturile de muncă reglementate prin legi speciale.

Expertiza lectorului este pusă la dispoziția participanților în vederea găsirii soluțiilor optime la problemele acestora. Fiecare caz în parte va fi tratat cu maximă responsabilitate de către lectorul prezent în cadrul acestui seminar, de aceea tematica de mai jos va fi adaptată în funcție de interesul direct al participanților și spețelor prezentate de aceștia.

Lector

Eduard NICOLAU, specialist de top în legislația muncii și elaborare de strategii, cu peste 10 ani de experiență ca inspector de muncă în cadrul Direcției Control Relații de Muncă, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, lector la Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea București.      

Tematică

• Introducere în studiul Legislației Muncii. Codul muncii. Principiile. Interpretare corectă și unitară a dispozițiilor Codului muncii. Importanța formei scrise a contractului individual de muncă în lumina ultimelor decizii ale instanțelor.

• Unele noțiuni specifice de dreptul muncii. Vechimea în muncă. Stagiul de cotizare. Formarea profesională. Concediile medicale și concediile de odihnă.

• Răspunderea părților pentru prejudicii morale și materiale. Răspunderea patrimonială a salariatului, reținerile din salariu. Răspunderea patrimonială a angajatorului. Răspunderea morală.

• Răspunderea disciplinară. Efectele suspendării contractului individual de muncă asupra procedurii disciplinare și asupra sancțiunilor disciplinare.

• Câteva situații speciale de suspendare a contractului individual de muncă.

• Elementele completate în REVISAL. Ultimele modificări legislative în materie (inclusiv cele introduse de H.G. 877/2016)

• Prestarea muncii într-un stat membru UE. Delegarea și detașarea.

• Controlul respectării legislației muncii. Răspunderea contravențională. 

• Modificările aduse în Codul Fiscal începând cu 1 ianuarie 2017, cu impact în domeniul Resurselor Umane;

• Ultimele modificări la Codul Muncii. Codul Muncii în 2017 actualizat inclusiv prin: Decizia nr. 261/2016 a CCR, Legea nr. 57/2016 Legea 176/2016; Legea 220/2016;

• Întrebări. Discuții libere. Spețe de dreptul muncii. Exerciții.

Persoanele interesate se pot înscrie prin completarea formularului disponibil pe pagina evenimentului. Taxa de instruire este de 750 de lei plus TVA, organizatorul acordând discount-uri în funcţie de numărul persoanelor înscrise.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here