World Trade Institute Bucharest (WTIB) organizează evenimentul „Analiza financiară a companiei: Ghid practic de analiză, diagnostic şi previziune financiară” în perioada 28-30 august 2015, la Hotel Cocor Spa din Neptun.

Seminarul va fi susţinut de doctor ec. Maria Costache, Expert Consultant cu recunoaştere internaţională (CMC), Director de Programe şi Proiecte Internaţionale, expert PHARE, membru CECCAR, AMCOR, ANEVAR si AROMAR.

Scopul acestui eveniment este de a oferi participanţilor instrumentele necesare evaluării financiar-contabile în timp real a companiei pe care o conduc pentru  cunoaşterea stării de sănătate financiară a acesteia, precum şi de a evidenţia modul în care deciziile financiare şi fiscale afectează afacerea în care sunt implicaţi.

Seminarul propune un Ghid practic de diagnostic financiar şi previziune financiară. Se vor viza studierea evoluţiei situaţiei patrimoniale şi a rezultatelor prin comparaţii inter-anuale, confruntând cu rezultatele obţinute în societăţi similare sau concurente.

Analiza vizeaza posiblitatea de a se pronunţa asupra: exploatării şi rezultatelor; echilibrului financiar; adecvării mijloacelor la resurse; randamentelor companiei în gestiunea investiţiilor sale.

Evenimentul se adresează în special managerilor şi acelor persoane din companie, care au responsabilităţi financiare în obiectivele lor de evaluare, cu sau fără calificare financiar-contabilă.

Subiecte abordate        

Etapele diagnosticului financiar:

1. Construirea instrumentelor de analiză:

 • Tabloul soldurilor intermediare de gestiune (SIG)
 • Bilanţurile funcţionale
 • Tabloul de finanţare

2. Demersul previziunilor financiare:

 • Examinarea sistemului de previziuni ale întreprinderii;
 • Analiza incidenţelor potenţiale rezultând din diagnosticurile precedente;
 • Elaborarea contului de profit şi pierderi si a bilanţului previzional;
 • Construcţia bugetului de trezorerie
 • Determinarea rezultatelor previzionale pt evaluarea performanţelor.

3. Analiza ratelor:

 • Analiza activităţii întreprinderii prin examinarea în evoluţie: a structurii CA si a marjelor pe sector
 • Principalii Indicatori economico-financiari; Rapoarte de Analiza; Rate de rentabilitate; Rate de lichiditate, rate de indatorare
 • Analiza echilibrului financiar
 • Determinarea gradului de îndatorarea a intreprinderii

4. Detectarea  riscurilor de faliment prin metoda scorurilor

5. Analiza SWOT

6. Concluziile diagnosticului financiar

7. Utilizarea Bugetului de venituri si cheltuieli ca instrument  de conducere

Pentru informaţii suplimentare şi înscrieri accesaţi pagina evenimentului sau contactaţi WTIB la: e-mail: wtib@wtib.ro/ fax: (021) 319 12 96.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here