22 August, 2017

Şedinţa Guvernului din 8 mai: Acte normative adoptate

Ieri a avut loc şedinţa săptămânală a Guvernului României. Actele normative care au fost adoptate sunt următoarele:

PROIECTE DE LEGE (se trimit către Parlament)

• Proiect de lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior;

• Proiect de lege privind înfiinţarea Fundaţiei “Proiect Ferentari”;

• Proiect de lege privind aprobarea Memorandumului de Înţelegere încheiat între statul român şi grupul Rompetrol la data de 15 februarie 2013 şi a unor măsuri de implementare a acestuia.

ORDONANŢE DE URGENŢĂ

• Ordonanţă de urgenţă pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie “Cantacuzino”, în vederea realizării planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii.

HOTĂRÂRI

• Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 21 decembrie 2012 şi la Paris la 19 februarie 2013, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006;

• Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” – SA, a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” – S.A. – Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti şi Timişoara, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz;

• Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” – S.A., a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” – S.A. – Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti, Craiova şi Timişoara, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz;

• Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru prevenirea rănirilor provocate de obiecte ascuţite în activităţile din sectorul spitalicesc şi cel al asistenţei medicale;

• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială CONPET – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

• Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului pentru Societatea Informaţională, la titlul “Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;

• Hotărâre privind aprobarea sumelor necesare Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006 Anvelopa şi Programului PHARE 2006 Securitate nucleară;

• Hotărâre privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

• Hotărâre privind alocarea temporară, pentru lunile mai şi iunie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizarea ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management;

• Hotărâre pentru alocarea temporară, pentru lunile mai şi iunie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei publice, pentru programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria;

• Hotărâre privind aprobarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru şomaj ce se vor aloca pentru plata venitului de completare pentru persoanele disponibilizate de la S.C. Oltchim S.A. Râmnicu Vâlcea.

MEMORANDUMURI

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Mongoliei privind valabilitatea acordurilor bilaterale;

• Memorandum cu tema: Programul Operaţional Sectorial 2007-2013;

• Memorandum cu tema: Acordul de Parteneriat 2014-2020.

PUNCTE DE VEDERE

• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră”, iniţiată de domnul deputat Răzvan Horia Mironescu – Grupul parlamentar al PNL (Bp. 47/2013). (Guvernul va propune un proiect de lege în acest sens.)

* Celelalte puncte de vedere care au fost incluse pe agendă au primit aviz nefavorabil.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu