Ieri a avut loc şedinţa săptămânală a Guvernului României. Actele normative care au fost adoptate sunt următoarele:
PROIECTE DE LEGE (se trimit către Parlament)
• Proiect de lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior;
• Proiect de lege privind înfiinţarea Fundaţiei “Proiect Ferentari”;
• Proiect de lege privind aprobarea Memorandumului de Înţelegere încheiat între statul român şi grupul Rompetrol la data de 15 februarie 2013 şi a unor măsuri de implementare a acestuia.
ORDONANŢE DE URGENŢĂ
• Ordonanţă de urgenţă pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie “Cantacuzino”, în vederea realizării planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii.
HOTĂRÂRI
• Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 21 decembrie 2012 şi la Paris la 19 februarie 2013, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006;
• Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” – SA, a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” – S.A. – Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti şi Timişoara, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz;
• Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” – S.A., a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” – S.A. – Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti, Craiova şi Timişoara, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz;
• Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru prevenirea rănirilor provocate de obiecte ascuţite în activităţile din sectorul spitalicesc şi cel al asistenţei medicale;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială CONPET – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
• Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului pentru Societatea Informaţională, la titlul “Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;
• Hotărâre privind aprobarea sumelor necesare Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006 Anvelopa şi Programului PHARE 2006 Securitate nucleară;
• Hotărâre privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
• Hotărâre privind alocarea temporară, pentru lunile mai şi iunie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizarea ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management;
• Hotărâre pentru alocarea temporară, pentru lunile mai şi iunie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei publice, pentru programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria;
• Hotărâre privind aprobarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru şomaj ce se vor aloca pentru plata venitului de completare pentru persoanele disponibilizate de la S.C. Oltchim S.A. Râmnicu Vâlcea.
MEMORANDUMURI
• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Mongoliei privind valabilitatea acordurilor bilaterale;
• Memorandum cu tema: Programul Operaţional Sectorial 2007-2013;
• Memorandum cu tema: Acordul de Parteneriat 2014-2020.
PUNCTE DE VEDERE
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră”, iniţiată de domnul deputat Răzvan Horia Mironescu – Grupul parlamentar al PNL (Bp. 47/2013). (Guvernul va propune un proiect de lege în acest sens.)
* Celelalte puncte de vedere care au fost incluse pe agendă au primit aviz nefavorabil.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here