Astăzi (ora 13:00) va avea loc şedinţa săptămânală a Guvernului României. În continuare vă prezentăm lista actelor normative care ar putea figura pe agendă.
PROIECTE DE LEGE

• Proiect de lege privind înfiinţarea Fundaţiei “Proiect Ferentari”.
PROIECTE DE HOTĂRÂRE
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 21 decembrie 2012 şi la Paris la 19 februarie 2013, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006;
• Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” – S.A., a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” – S.A. – Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti şi Timişoara, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz;
• Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” – S.A., a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” – S.A. – Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti, Craiova şi Timişoara, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz;
• Proiect de hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru prevenirea rănirilor provocate de obiecte ascuţite în activităţile din sectorul spitalicesc şi cel al asistenţei medicale;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială CONPET – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
• Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului pentru Societatea Informaţională, la titlul “Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor necesare Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006 Anvelopa şi Programului PHARE 2006 Securitate nucleară;
• Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
• Proiect de hotărâre privind alocarea temporară, pentru lunile mai şi iunie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizarea ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management.
MEMORANDUMURI
• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Mongoliei privind valabilitatea acordurilor bilaterale;
• Memorandum cu tema: Programul Operaţional Sectorial 2007-2013;
• Memorandum cu tema: Acordul de Parteneriat 2014-2020.
PUNCTE DE VEDERE
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră”, iniţiată de domnul deputat Răzvan Horia Mironescu – Grupul parlamentar al PNL (Bp. 47/2013);
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115/2012 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator”, iniţiată de domnul deputat Tudor Ciuhodaru –PP-DD (Bp. 64/2013);
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “Lege privind modificarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului”, iniţiată de doamna senator Doina Silistru şi domnul senator Ilie Sârbu – Grupul parlamentar al PSD (Bp. 67/2013);
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice”, iniţiată de domnul senator Trifon Belacurencu – Grupul parlamentar al PSD (Bp 77/2013);
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “Proiect de lege privind declararea Zilei de 9 Mai, Ziua Independenţei Naţionale a României, sărbătoare naţională legală zi nelucrătoare”, iniţiată de domnul deputat Mihai-Bogdan Diaconu – Grupul parlamentar al PSD (Bp. 81/2013);
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 13 din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, iniţiată de domnul deputat Mihai-Bogdan Diaconu – Grupul parlamentar al PSD (Bp. 82/2013);
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor”, iniţiată de domnii deputaţi Aurelian Ionescu şi Drăguşanu Vasile Cătălin – PC (Bp. 85/2013);
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “Lege pentru modificarea alin. (6) al art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”, iniţiată de 11 parlamentari – Grupurile parlamentare ale UNPR, PNL, PSD, PD-L, UDMR, PP-DD (Bp. 89/2013);
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii”, iniţiată de domnul deputat Andrei-Răzvan Condurăţeanu – Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 90/2013);
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, iniţiată de domnul deputat Tudor Ciuhodaru – Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 93/2013);
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, iniţiată de domnul deputat Tudor Ciuhodaru – Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 94/2013);
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “Lege pentru abrogarea Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule”, iniţiată de domnul deputat Tudor Ciuhodaru – Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 95/2013);
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, iniţiată de domnul senator Trifon Belacurencu – Grupul parlamentar al PSD (Bp. 101/2013).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here