Actele normative care au fost adoptate de Guvern în cadrul şedinţei săptămânale de ieri sunt următoarele:
PROIECTE DE LEGE (se trimit Parlamentului)
Proiect de lege pentru aderarea României la Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare din cadrul Băncii Mondiale.
ORDONANŢE
Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013;
Ordonanţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013;
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
Ordonanţă privind îndeplinirea unor atribuţii de către preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;
Ordonanţă privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Autostrăzi;
Ordonanţă pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privitoare la Institutul European din România.
HOTĂRÂRI
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexelor nr. 1 şi nr. 2 ale HG nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ”Prima Casă”;
Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu;
Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna august a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management;
Hotărâre pentru aprobarea plăţii, din bugetul Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive, a costurilor aferente finalizării lucrărilor din cadrul proiectului PHARE RO 2006/018-147.05.01 – ”Suport pentru ANDRAD pentru obţinerea autorizaţiei de amplasare pentru depozitul de deşeuri radioactive slab şi mediu active ”Saligny” şi a proiectului PHARE RO 2006/018-411.03.03 – ”Proiect tehnic şi evaluare de securitate pentru autorizarea construirii depozitului de deşeuri slab şi mediu active Saligny”;
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională a Sării S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1034/2010 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de încheiere a iazurilor de decantare din sectorul minier;
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.301/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
Hotărâre privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a programelor de studii şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014;
Hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 3 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, aprobat prin HG nr. 1233/2000.
ACTE NORMATIVE PENTRU ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA MINISTERELOR ŞI ALTOR AUTORITĂŢI
Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională;
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei;
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc;
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale;
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică;
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping;
Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1627/2003;
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1703/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi;
Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1288/2012;
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionare Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 44/2013 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte;
Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor;
Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1599/2008;
Hotărâre privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării;
Hotărâre pentru aprobarea restructurării şi reorganizării Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice;
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”;
Hotărâre pentru aprobarea restructurării şi reorganizării Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură;
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;
Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006;
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu;
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, precum şi a unor acte normative;
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor;
Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe;
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei;
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.869/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie;
Hotărâre pentru restructurarea şi reorganizarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat şi pentru modificarea anexei nr.3 a Hotărârii Guvernului nr.1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;
Hotărâre pentru aprobarea reorganizării Oficiului de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1438/2009 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială;
Hotărâre pentru completarea numărului de posturi din cadrul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediului de Afaceri şi Turism, cu încadrarea în numărul total de posturi prevăzut la art.7 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediului de Afaceri şi Turism;
Hotărâre pentru aprobarea restructurării şi reorganizării Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1437/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive;
Hotărâre pentru aprobarea restructurării şi reorganizării Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;
Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr.837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului;
Hotărâre pentru aprobarea restructurării şi reorganizării Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1396/2009;
Hotărâre pentru aprobarea restructurării şi reorganizării Biroului Român de Metrologie Legală şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legală;
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie;
Hotărâre pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia;
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 11 din 09 ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului;
Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind Agenţia Naţională pentru Locuinţe;
Hotărâre pentru modificarea HG 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here