Lista principalelor acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei de azi (ora 14:00) a Guvernului României cuprinde:

PROIECTE DE LEGE

• Proiect de lege pentru aderarea României la Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare din cadrul Băncii Mondiale.

PROIECTE DE ORDONANŢĂ

• Proiect de ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013;
• Proiect de ordonanţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

• Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea plăţii, din bugetul Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive, a costurilor aferente finalizării lucrărilor din cadrul proiectului PHARE RO 2006/018-147.05.01 – ”Suport pentru ANDRAD pentru obţinerea autorizaţiei de amplasare pentru depozitul de deşeuri radioactive slab şi mediu active ”Saligny” şi a proiectului PHARE RO 2006/018-411.03.03 – ”Proiect tehnic şi evaluare de securitate pentru autorizarea construirii depozitului de deşeuri slab şi mediu active Saligny”;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională a Sării S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1034/2010 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de încheiere a iazurilor de decantare din sectorul minier;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.301/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
• Proiect de hotărâre privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a programelor de studii şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014;
• Proiect de hotărâre privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea U.M.0586 Miercurea Ciuc din Ministerul Afacerilor Interne, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006.

PROIECTE DE ACTE NORMATIVE PENTRU ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA MINISTERELOR ŞI ALTOR AUTORITĂŢI

• Proiect de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1627/2003;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionare Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;
• Proiect de hotărâre pentru restructurarea şi reorganizarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat şi pentru modificarea anexei nr.3 a Hotărârii Guvernului nr.1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;
• Proiect de hotărâre pentru completarea numărului de posturi din cadrul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediului de Afaceri şi Turism, cu încadrarea în numărul total de posturi prevăzut la art.7 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediului de Afaceri şi Turism;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea restructurării şi reorganizării Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1396/2009;
• Proiect de hotărâre pentru suplimentarea numărului de posturi din cadrul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here