Şedinţa Guvernului din această săptămână a avut loc pe 30 aprilie. Iată care sunt actele normative care au fost adoptate:
PROIECTE DE LEGE (se trimit către Parlament)
• Proiect de lege privind unele măsuri necesare pentru lucrările de dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco;
• Proiect de lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului.
ORDONANŢE DE URGENŢĂ
• Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de garantare de către fondurile de garantare.
HOTĂRÂRI
• Hotărâre pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Chineze privind consolidarea cooperării în domeniul infrastructurii, semnat la Bucureşti, la 26 octombrie 2012;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Uzina Termoelectrică Midia” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice;
• Hotărâre privind completarea art. 17 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005;
• Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2008;
• Hotărâre privind desemnarea Centrului de Investigaţii pentru Siguranţa Aviaţiei Civile ca agenţie specializată de intervenţie;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale “Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome “Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
° Memorandum cu tema: Aprobarea majorării numărului de personal prognozat la finele anului în condiţiile extinderii activităţii şi în mod corespunzător a cheltuielilor salariale la Compania Naţională “Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galaţi;
• Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale anti-doping pentru perioada 2013-2017 şi a Planului de acţiune pentru implementarea acesteia;
• Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr.62 la Hotărârea Guvernului nr.532/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Caraş-Severin, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Caraş-Severin;
• Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Autostrada Orăştie-Sibiu” şi suplimentarea sumei prevăzută ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Autostrada Orăştie-Sibiu”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1231/2010;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine;
• Hotărâre privind reorganizarea prin divizare parţială a Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului “Minvest” – S.A. Deva;
• Hotărâre pentru darea în competența Ministerului Transporturilor a realizării Proiectului de infrastructura de transport rutier de interes naţional – Autostrada Câmpia Turzii – Târgu Mureş – Iaşi;
• Hotărâre pentru darea în competenta Ministerului Transporturilor a realizării Proiectului de infrastructură de transport rutier de interes naţional – Autostrada Bucureşti-Alexandria;
MEMORANDUMURI
• Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnului Mihai Adrian Albulescu – Secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale GDF SUEZ Energy România S.A., aflată sub autoritatea ministerului;
• Memorandum cu tema: Dezvoltarea şi promovarea turismului de sănătate în România;
• Memorandum cu tema: Stabilirea unor măsuri privind reorganizarea societăţilor comerciale din domeniul cinematografiei aflate sub autoritatea Ministerului Culturii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here