Astăzi, la ora 12:00, se va ţine şedinţa Guvernului României. În continuare, vă prezentăm lista actelor normative care ar putea fi incluse pe agendă:
PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
• Proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc;
• Proiect de ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 35 alin. (2) şi art. 38, precum şi pentru modificarea art. 37 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.
PROIECTE DE HOTĂRÂRE
• Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013 pentru judeţul Suceava;
• Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului “Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Beriu şi Veţel, judeţul Hunedoara;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Varianta de ocolire Aleşd Sud şi Nord”, judeţul Bihor;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Varianta de ocolire Ştei”, judeţul Bihor;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Consolidare şi amenajare scurgere ape DN 55 km 4+400 – 71+100“, judeţul Dolj;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii “Refacere apărări de mal, drenuri, ancoraje pe DN 15B km 17 + 250 – km 17 + 450“, judeţul Neamţ;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1128/2011 privind modificarea anexei Hotărârii Guvernului nr. 867/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Lărgire la 4 benzi de circulaţie a DN 73 între km 7+000 – km 11+100 şi drum de legătură cu DN 73 D” precum şi pentru declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată “Lărgire la 4 benzi de circulaţie a DN 73 între km 7+000 – km 11+100 şi drum de legătură cu DN 73 D” precum şi suplimentarea sumei prevăzută ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Lărgire la 4 benzi de circulaţie a DN 73 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1128/2011;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Consolidare şi amenajare DN 7A km 86+601 – km 105+120“, judeţul Hunedoara;
• Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 octombrie 2012 şi la 19 octombrie 2012 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005;
• Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază;
• Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Serviciului Român de Informaţii în administrarea Penitenciarului Timişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
• Proiect de hotărâre privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Transgaz S.A. aflat în subordinea Ministerul Finanţelor Publice;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome ”Registrul Auto Român’‘ aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
° Memorandum cu tema: Aprobarea majorării numărului de personal prognozat la finele anului în condiţiile extinderii activităţii şi în mod corespunzător a cheltuielilor salariale la regia Autonomă ”Registrul Auto Român”;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale “Antibiotice” S.A. Iaşi aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “T.B.R.C.M.” – S.A., cu acţionar unic Casa Naţională de Pensii Publice;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională “Nuclearelectrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.
MEMORANDUMURI
• Memorandum cu tema: Aprobarea Memorandumului de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit “Conductă de interconectare a Sistemului Naţional de Transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România) – Ungheni (Republica Moldova)”;
• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierilor şi a semnării Memorandumului de Înţelegere între NATO Comunications and Information Agency (NCIA) şi Serviciul Român de Informaţii privind proiectul multinaţional în domeniul apărării cibernetice, intitulat Multinational Cyber Defence Capability Development (MN CD2);
• Memorandum cu tema: Reinvestirea profitului obţinut în anul 2013 de către Societatea Comercială Antibiotice S.A. Iaşi.
NOTE
• Notă referitoare la C.N. Poşta Română S.A – restructurare, privatizare;
• Notă privind controlul inopinat desfăşurat la nivel naţional în scopul verificării modului de organizare şi funcţionare al comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, precum şi al serviciilor de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap.
PUNCTE DE VEDERE
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 407/2006 – Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic”, iniţiată de 10 parlamentari – Grupurile parlamentare ale PSD, PC, UDMR;
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind acordarea de ajutor financiar pentru nou născuţi”, iniţiată de 8 deputaţi Grupul parlamentar al PP-DD;
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere, solicitate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997”, iniţiată de un grup de parlamentari – Grupurile parlamentare ale PSD, PC, PNL, UNPR;
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.53/2013 privind instituirea Zilei Limbii Române, iniţiată de domnul senator Sorin-Ştefan Roşca-Stănescu din Grupul parlamentar al PNL;
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, iniţiată de domnul deputat Tudor Ciuhodaru din Grupul parlamentar al PP-DD;
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011”, iniţiată de 18 parlamentari – Grupurile parlamentare ale PP-DD.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here