Ieri a avut loc şedinţa săptămânală a Guvernului României. Iată care sunt principalele acte normative care au fost adoptate:
ORDONANŢE DE URGENŢĂ
• Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 35 alin. (2) şi art. 38, precum şi pentru modificarea art. 37 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;
• Ordonanţă de urgenţă pentru completarea OUG nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare si Reglementare in Comunicaţii;
• Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
• Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru reorganizarea Regiei Autonome pentru activităţi nucleare Drobeta Turnu Severin.
HOTĂRÂRI
• Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013 pentru judeţul Suceava;
• Hotărâre privind modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului “Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului;
• Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;
• Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 octombrie 2012 şi la 19 octombrie 2012 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005;
• Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază;
• Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Serviciului Român de Informaţii în administrarea Penitenciarului Timişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
• Hotărâre privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;
• Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
• Hotărâre privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice;
• Hotărâre privind aprobarea Planului National de Intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generată de epidemii şi pandemii, încredinţarea serviciului de interes economic general de prevenire a îmbolnăvirii în masă a populaţiei generată de epidemii şi pandemii precum şi intervenţia rapidă şi eficientă în cazul constatării unor urgenţe majore de acest tip Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru microbiologie „Cantacuzino” şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013.
BUGETE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Transgaz S.A. aflat în subordinea Ministerul Finanţelor Publice;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome “Registrul Auto Român” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
° Memorandum cu tema: Aprobarea majorării numărului de personal prognozat la finele anului în condiţiile extinderii activităţii şi în mod corespunzător a cheltuielilor salariale la regia Autonomă “Registrul Auto Român”;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale “Antibiotice” S.A. Iaşi aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii;
• Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “T.B.R.C.M.” – S.A., cu acţionar unic Casa Naţională de Pensii Publice.
MEMORANDUMURI
• Memorandum cu tema: Aprobarea Memorandumului de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit “Conductă de interconectare a Sistemului Naţional de Transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România) – Ungheni (Republica Moldova)”;
• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierilor şi a semnării Memorandumului de Înţelegere între NATO Comunications and Information Agency (NCIA) şi Serviciul Român de Informaţii privind proiectul multinaţional în domeniul apărării cibernetice, intitulat Multinaţional Cyber Defence Capability Development (MN CD2);
• Memorandum cu tema: Reinvestirea profitului obţinut în anul 2013 de către Societatea Comercială Antibiotice S.A. Iaşi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here