În şedinţa săptămânală a Guvernului din 23 aprilie au fost adoptate următoarele acte normative:
PROIECTE DE LEGE
• Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entităţi comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2012. (Se trimite către Parlament.)
ORDONANŢE DE URGENŢĂ
• Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
• Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri fiscale;
• Ordonanţă de urgenţă pentru pajiştile permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar;
• Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata prin Legea nr. 337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTĂRÂRI
• Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării „Reabilitare DN 66 Petroşani-Simeria, între Km 131+000 şi km 210+516, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naţionale, pe teritoriul judeţului Hunedoara„;
• Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I – DN1 – DN11 şi Tronson III – DN13 – DN1„;
• Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0+000 – km 184+390, sector „Vârfurile-Ştei km 69+350 – km 102+660”;
• Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 173/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată necesare pentru relocarea utilităţilor, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa”, km 0+000 – 21+861, judeţul Constanţa;
• Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.65/2013 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2013;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii de Administrare Active Feroviare ”S.A.A.F.” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime”– S.A. Constanţa aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a Listei proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2013;
• Hotărâre privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2013 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare, cu modificările şi completările ulterioare;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2013;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională a Uraniului – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, regie autonomă aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome „Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii;
• Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.233/1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”LG-97” din municipiul Bucureşti;
• Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Vâlcelele, judeţul Călăraşi;
• Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Mărişelu şi Şanţ, judeţul Bistriţa-Năsăud;
• Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Istria, judeţul Constanţa;
• Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Negraşi, judeţul Argeş;
• Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Hăşmaş, Petriş şi Socodor, judeţul Arad;
• Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Alma, Apoldu de Jos, Bârghiş, Hoghilag, Jina, Ludoş, Micăsasa, Porumbacu de Jos, Sadu, Tilişca şi Turnu Roşu, judeţul Sibiu;
• Hotărâre privind modificarea şi completarea datelor de identificare a unui bun imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Culturii, precum şi pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a acestuia.
PUNCTE DE VEDERE (cu aviz favorabil)
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea lit. h) a alin. (1) al art. 257 din Legea nr. 571/2003 – Codul Fiscal”, iniţiată de un grup de senatori – Grupul parlamentar al PSD (Bp. 49/2013);
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 29 din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole”, iniţiată de un grup de parlamentari – PNL, PSD, PP-DD, PD-L, UDMR (62/2013);
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, iniţiată de domnul senator Cristian Rădulescu şi de domnul deputat Mihai Stănişoară din Grupurile parlamentare ale PD-L (Bp. 65/2013); (Parlamentul decide.)
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale”, iniţiată de un grup de senatori – PSD, UNPR. (Aviz favorabil – cu amendamente.)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here