În şedinţa săptămânală din data de 23 aprilie, Guvernul României a adoptat următoarele acte normative:

ORDONANŢE DE URGENŢĂ

• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţii de privatizare pentru dezvoltarea activităţii economice în condiţii de profitabilitate, a operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la operatorii economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal

HOTĂRÂRI

• HOTĂRÂRE pentru promovarea în regim de urgenţă a unor lucrări de investiţii prin alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii pe cursurile de apă: pârâul Câinelui, râul Vedea în localitatea Icoanei şi râul Teleorman în sat Beiu

• HOTĂRÂRE
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

• HOTĂRÂRE
pentru completarea art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură

• HOTĂRÂRE
privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole

• HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

• HOTĂRÂRE
pentru modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu

• HOTĂRÂRE
privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului mediului şi Schimbărilor Climatice – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva

• HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ICSITPML – S.A Craiova, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

• HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Naţională a Uraniului – S.A Bucureşti, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

• HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială Oil Terminal S.A, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

• HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională Închideri Mine Valea Jiului S.A, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

• HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” – S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

• HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

• HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

• HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

• HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societăţii Comerciale „Telecomunicaţii CFR” S.A , aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

• HOTĂRÂRE
privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2014-2015

• HOTĂRÂRE
pentru completarea anexei nr.26 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

• HOTĂRÂRE
privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

• HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea anexei nr.44 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

MEMORANDUMURI

• MEMORANDUM cu tema: – Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul statului Israel privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului – Eliberarea deplinelor puteri pentru domnul Attila Korodi, ministrul mediului şi schimbărilor climatice sau pentru o altă persoană desemnată de acesta şi pentru doamna Doina Adriana Pană, ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură sau pentru o altă persoană desemnată de aceasta, pentru semnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul statului Israel privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului

• MEMORANDUM
cu tema: Stadiul organizării evenimentelor prevăzute în calendarul Preşedinţiei-în-Exerciţiu române a Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), care se desfăşoară în perioada iunie 2013-iunie 2014

• MEMORANDUM
cu tema: Realizarea unui schimb de note diplomatice cu privire la deschiderea unui punct de trecere a frontierei dintre România şi Ungaria, între localităţile Nădlac (România) şi Csanadpalota (Ungaria)

• MEMORANDUM
cu tema: Majorarea cheltuielilor de natură salarială în anul 2014 la SC MINPRESTSERV S.A. Rovinari
Sursa: Guvern | Foto: FreeImages.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here