Astăzi, de la ora 12:00, va avea loc şedinţa Guvernului României. Actele normative care ar putea fi incluse pe agendă sunt următoarele:
PROIECTE DE LEGE
• Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2011;
• Proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe.
PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
• Proiect de ordonanţă de urgenţă privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale.
PROIECTE DE HOTĂRÂRE
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin amendamentul 3 semnat la Washington la 7 februarie 2013 şi la Bucureşti la 19 februarie 2013 şi prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2013 şi 11 martie 2013, la Acordul de împrumut în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului “Economia bazată pe cunoaştere”, semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr.5, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 4 octombrie 2012 şi la Londra la 14 noiembrie 2012 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Tokyo la 19 iulie 2012 şi la Bucureşti la 26 iulie 2012, între Guvernul României şi Agenţia Japoniei pentru Cooperarea Internaţională, succesoarea Băncii Japoniei pentru Cooperare Internaţională, la Acordul de împrumut între România şi Banca Japoniei pentru Cooperare Internaţională, privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucureşti la 31 martie 2005;
• Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea Amendamentului la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Canadei în domeniul relaţiilor cinematografice, semnat la Bucureşti la data de 22 februarie 2012;
• Proiect de hotărâre privind finanţarea participării României la monitorizarea comună de cercetare a calităţii apelor fluviului Dunărea de la izvor până la vărsare, pentru anul 2013;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia, cu privire la cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică, semnat la Bucureşti, la 6 octombrie 2011;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale a României la cheltuielile administrative ale Comisiei Internaţionale de Stabilire a Faptelor;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţii “Consolidare versant, refacere podeţ pe DN 11A km 59+440”, judeţul Bacău;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.41 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
• Proiect de hotărâre privind virarea creditelor bugetare alocate la titlul “Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă” în bugetul pe anul 2013 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Justiţiei;
• Proiect de hotărâre privind trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr.1 la hotărârea Guvernului nr.1705/2006.
BUGETE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Şantierul Naval 2 Mai”-S.A. Mangalia aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “EUROTEST”-S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “IPROCHIM”-S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “IAR”-S.A. Braşov, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “OIL TERMINAL”-S.A. Constanţa aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti “Metrorex” S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
MEMORANDUMURI
• Memorandum cu tema: Aprobarea încheierii, prin schimb de note verbale, a unui acord pentru aplicarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria pentru înfiinţarea unei entităţi comerciale mixte – operator al noului Pod combinat (rutier şi feroviar) între cele două state peste fluviul Dunărea între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia, la 28 februarie 2013;
• Memorandum cu tema: Aprobarea asocierii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de co-organizator al Forumului Anual al Strategiei UE pentru regiunea Dunării, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe (Bucureşti, 28-29 octombrie 2013);
• Memorandum cu tema: Negocierea unui acord cu partea ungară privind legăturile rutiere transfrontaliere;
• Memorandum cu tema: Completarea cadrului legal existent în domeniul exproprierii pentru cauza de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit;
• Memorandum cu tema: Ocuparea, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,cu modificările şi completările ulterioare, a postului vacant de la Primăria comunei Gura Caliţei, judeţul Vrancea.
NOTE
• Notă privind viziunea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice de îmbunătăţire a sistemului de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
• Notă referitoare la sarcina rezultată din Şedinţa Guvernului din data de 15 mai 2013, prin care se solicită Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prezentarea unei “Informări referitoare la situaţia din judeţul Prahova în ceea ce priveşte reevaluarea persoanelor cu dizabilităţi“.
INFORMĂRI
• Informare cu tema: Proiectul de înfiinţare a unui Registru internaţional al navelor maritime.
PUNCTE DE VEDERE
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “Lege privind stabilirea şi plata despăgubirilor pentru imobilele preluate în mod abuziv de stat în perioada regimului comunist (6 martie 1945-22 decembrie 1989)”, iniţiată de un grup de parlamentari – PDL, FC;
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “Lege pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii“, iniţiată de domnul deputat Constantin Rădulescu – Grupul parlamentar al PSD;
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “Lege pentru modificarea alineatului (2) al art. 6 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare”, iniţiată de domnul deputat Constantin Rădulescu – Grupul parlamentar al PSD;
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii”, iniţiată de un grup de deputaţi– PDL, FC, UDSCR (Bp.108/2013);
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “Lege privind încurajarea absolvenţilor sistemului de învăţământ superior, subvenţionat de către stat, de a activa în cadrul economiei autohtone”, iniţiată de domnul deputat Mihai-Bogdan Diaconu – Grupul parlamentar al PSD;
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative“, iniţiată de un grup de parlamentari – PSD, PDL, FC, UDSCR, PNL;
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “Lege privind înfiinţarea “Fondului Român de Investiţii Strategice în Energie şi Resurse Energetice” – S.A.”, iniţiată de domnii deputaţi Dumitru Chiriţă, Gheorghe Marin şi Florin-Cristian Tătaru – Grupul parlamentar al PSD;
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii“, iniţiată de doamnele deputat Camelia-Margareta Bogdănici şi Elena-Ramona Uioreanu şi domnii deputaţi Viorel-Ionel Blăjuţ, Mircea Lubanovici şi Petru Movilă – Grupurile parlamentare ale PP-DD, PDL, PNL;
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii“, iniţiată de un grup de deputaţi – PP-DD;
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “Lege pentru modificarea art. 57 din Legea nr. 571/2003, republicată, privind Codul fiscal“, iniţiată de domnul deputat Bogdan Diaconu – PSD;
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “Lege pentru modificarea art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată”, iniţiată de un grup de parlamentari – Grupurile parlamentare ale PP-DD, PNL, PSD, UDMR, PC, PDL.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here