Săptămâna aceasta, şedinţa Guvernului României a avut loc în data de 18 decembrie. Mai jos puteţi consulta lista actelor normative care au fost adoptate:

PROIECTE DE LEGE ŞI ORDONANŢE DE URGENŢĂ

• Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaţionale şi academice administrate de Comisia Fulbright româno-americană, semnat la Washington, la 22 octombrie 2013;
• Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului;
• Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative;
• Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii 41 / 1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Romane de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune;
• Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea unor termene prevăzute la art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” SA şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud” SA Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord” SA Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, precum şi a termenelor prevăzute la alin.(2) şi (4) ale art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova”- SA şi „Electrica Oltenia” – SA.

HOTĂRÂRI

• Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă;
• Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08;
• Hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 2013;
• Hotărâre pentru completarea şi modificarea Hotărârii Guvernului nr.475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013;
• Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră;
• Hotărâre pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene;
• Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.183/2005 privind înfiinţarea pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii;
• Hotărâre pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la înfiinţarea reciprocă a Institutului Centrului Cultural, semnat la Bucureşti, la 25 noiembrie 2013;
• Hotărâre pentru stabilirea nivelului total al compensaţiilor băneşti, a criteriilor şi metodologiei de evaluare a pagubelor, precum şi a modalităţilor concrete de stabilire şi plată a cuantumului compensaţiei pentru fiecare salariat al Ambasadei României la Tripoli afectat de conflictul intern armat;
• Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului pentru Societatea Informaţională la titlul „Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;
• Hotărâre privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;
• Hotărâre privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;
• Hotărâre pentru aprobarea Structurii organizatorice şi Statutului Academiei de Ştiinţe Militare;
• Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ciolpani, judeţul Ilfov;
• Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Tufeni, judeţul Olt;
• Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Valea Călugărească, judeţul Prahova;
• Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Aninoasa, judeţul Dâmboviţa;
• Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Nădlac, judeţul Arad;
• Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Coţofenii din Faţă, judeţul Dolj;
• Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Fundeni, judeţul Călăraşi;
• Hotărâre privind desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Odobeşti, judeţul Vrancea;
• Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013;
• Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul Naţional de Dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul Iaşi;
• Hotărâre privind organizarea si funcţionarea Agenţiei pentru Agenda Digitală a României.

MEMORANDUMURI

• Memorandum cu tema: Desemnarea Ministerului Educaţiei Naţionale în calitate de Autoritate Naţională pentru Programul Uniunii Europene în domeniul educaţiei, formării profesionale, tineretului şi sportului – Erasmus+ şi a Agenţiei Naţionale pentru programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, în calitate de Agenţie naţională pentru programul Erasmus+ (2014+2020);
• Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Programului de colaborare în domeniile ştiinţei, educaţiei, culturii, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Austria pentru anii 2013-2017;
• Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere privind consultările politice bilaterale între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Islamice Pakistan;
• Memorandum cu tema: Aprobare pentru iniţierea de negocieri în vederea încheierii unui acord între Guvernul României şi Guvernul Insulelor Virgine Britanice privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal;
• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de înţelegere între Ministerul Transporturilor din România şi Ministerul Transporturilor din Republica Populară Chineză privind elaborarea unui studiu de fezabilitate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here