26 Ianuarie, 2020

Şedinţa Guvernului din 18 decembrie 2013: acte normative adoptate

Săptămâna aceasta, şedinţa Guvernului României a avut loc în data de 18 decembrie. Mai jos puteţi consulta lista actelor normative care au fost adoptate:

PROIECTE DE LEGE ŞI ORDONANŢE DE URGENŢĂ

• Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaţionale şi academice administrate de Comisia Fulbright româno-americană, semnat la Washington, la 22 octombrie 2013;

• Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului;

• Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative;

• Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii 41 / 1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Romane de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune;

• Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea unor termene prevăzute la art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” SA şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud” SA Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord” SA Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, precum şi a termenelor prevăzute la alin.(2) şi (4) ale art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova”- SA şi „Electrica Oltenia” – SA.

HOTĂRÂRI

• Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă;

• Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08;

• Hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 2013;

• Hotărâre pentru completarea şi modificarea Hotărârii Guvernului nr.475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013;

• Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră;

• Hotărâre pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene;

• Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.183/2005 privind înfiinţarea pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii;

• Hotărâre pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la înfiinţarea reciprocă a Institutului Centrului Cultural, semnat la Bucureşti, la 25 noiembrie 2013;

• Hotărâre pentru stabilirea nivelului total al compensaţiilor băneşti, a criteriilor şi metodologiei de evaluare a pagubelor, precum şi a modalităţilor concrete de stabilire şi plată a cuantumului compensaţiei pentru fiecare salariat al Ambasadei României la Tripoli afectat de conflictul intern armat;

• Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului pentru Societatea Informaţională la titlul “Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;

• Hotărâre privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;

• Hotărâre privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;

• Hotărâre pentru aprobarea Structurii organizatorice şi Statutului Academiei de Ştiinţe Militare;

• Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ciolpani, judeţul Ilfov;

• Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Tufeni, judeţul Olt;

• Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Valea Călugărească, judeţul Prahova;

• Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Aninoasa, judeţul Dâmboviţa;

• Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Nădlac, judeţul Arad;

• Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Coţofenii din Faţă, judeţul Dolj;

• Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Fundeni, judeţul Călăraşi;

• Hotărâre privind desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Odobeşti, judeţul Vrancea;

• Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013;

• Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul Naţional de Dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul Iaşi;

• Hotărâre privind organizarea si funcţionarea Agenţiei pentru Agenda Digitală a României.

MEMORANDUMURI

• Memorandum cu tema: Desemnarea Ministerului Educaţiei Naţionale în calitate de Autoritate Naţională pentru Programul Uniunii Europene în domeniul educaţiei, formării profesionale, tineretului şi sportului – Erasmus+ şi a Agenţiei Naţionale pentru programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, în calitate de Agenţie naţională pentru programul Erasmus+ (2014+2020);

• Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Programului de colaborare în domeniile ştiinţei, educaţiei, culturii, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Austria pentru anii 2013-2017;

• Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere privind consultările politice bilaterale între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Islamice Pakistan;

• Memorandum cu tema: Aprobare pentru iniţierea de negocieri în vederea încheierii unui acord între Guvernul României şi Guvernul Insulelor Virgine Britanice privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal;

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de înţelegere între Ministerul Transporturilor din România şi Ministerul Transporturilor din Republica Populară Chineză privind elaborarea unui studiu de fezabilitate.

Fara comentarii

Scrie un comentariu