Şedinţa săptămânală a Guvernului României va avea loc astăzi, de la ora 12:00, iar actele normative care ar putea fi incluse pe agendă sunt următoarele:

PROIECTE DE LEGE

• Proiect de lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 8 mai 2013;
• Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003.

PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

• Proiect de ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri financiare;
• Proiect de ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

• Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă (8 familii);
• Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Centrul social cu destinaţie multifuncţională «BUCURIA» Iaşi”, din cadrul Proiectului privind Incluziunea Socială;
• Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2013-2014;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Naţiunile Unite, semnat la New York la 14 decembrie 2012 şi la Bucureşti la 01 martie 2013, privind prelungirea valabilităţii până la 31 decembrie 2013 a Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Naţiunile Unite, semnat la New York, la 5 august 2009;
• Proiect de hotărâre privind organizarea de către România a evenimentului de lansare a Alianţei Globale a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru îngrijirea răniţilor, în marja sesiunii Adunării Mondiale a Sănătăţii de la Geneva;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Securitate Cibernetică a României şi a Planului de acţiune la nivel naţional privind implementarea Sistemului Naţional de Securitate Cibernetică;
• Proiect de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc;
• Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii;
• Proiect de hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne;
• Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public;
• Proiect de hotărâre pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani;
• Proiect de hotărâre pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr.48 la Hotărârea Guvernului nr.967/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Satu Mare, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Satu Mare;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Pecica, judeţul Arad;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Lunguleţu, judeţul Dâmboviţa;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Bengeşti-Ciocadia, judeţul Gorj.

BUGETE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

• Notă cu privire la stadiul avizării de către Ministerul Finanţelor Publice a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici la care statul este acţionar unic/majoritar sau la care deţine direct/indirect o participaţie majoritară;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A. Bucureşti;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale “Imprimeria Naţională” – S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale “Loteria Română” – S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, aflată în coordonarea Secretariatului General al Guvernului;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională “Poşta Română” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale “Comicex” – S.A., la care Ministerul Afacerilor Interne îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar unic;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională UNIFARM S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “CONVERSMIN” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2013 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului.

MEMORANDUMURI

• Memorandum cu tema: Implementarea unei Scheme pilot de tip “Garanţii pentru tineri” în vederea îmbunătăţirii accesului pe piaţa muncii, în conformitate cu Recomandarea Consiliului Uniunii Europene;
• Memorandum referitor la: Aprobarea participării domnului Maricel Popa – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei, în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale E.ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A., aflată sub autoritatea ministerului;
• Memorandum cu tema: Stadiul derulării activităţilor legate de oferta publică primară de vânzare acţiuni emise de S.N NUCLEARELECTRICA S.A.;
• Memorandum cu tema: Luarea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului cultural naţional mobil gestionat de Muzeul Naţional Filatelic, sucursală fără personalitate juridică a Companiei Naţionale “Poşta Română”, aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională;
• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii Primului Program de colaborare în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Democrate Socialiste Sri Lanka;
• Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate;
• Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate;
• Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania privind protecţia reciprocă a informaţiilor;
• Memorandum cu tema: unele măsuri pentru repatrierea osemintelor sculptorului Constantin Brâncuşi.

NOTE

• Notă privind stadiul îndeplinirii obligaţiilor privind implementarea directivelor europene referitoare la colectarea şi epurarea apelor uzate urbane şi calitatea apei destinate consumului uman;
• Notă referitoare la Dosarul arbitral ICC nr.1431/AVH/FM/GZ privind litigiul cu Consorţiul RWRC referitor la contractul “Ranfluarea epavei rostok din Canalul Sulina, curăţarea canalului navigabil şi refacerea apărării de maluri”;
• Notă privind structura acţionariatului şi situaţia economică la societăţile comerciale din domeniul turismului aflate sub autoritatea Ministerului Economiei;
• Notă privind organizarea de către Autoritatea Naţională pentru Turism a Conferinţei internaţionale cu tema: “Identificarea avantajelor competitive ale unei destinaţii turistice – oportunităţi şi provocări pentru dezvoltarea durabilă a turismului”, în data de 03 iulie, precum şi a unei vizite de documentare pentru 50 de reprezentanţi mass media şi 150 de lideri de opinie, specialişti în turism din străinătate din ţările membre Organizaţiei Mondiale pentru Turism, care va avea loc în perioada 03-07 iulie 2013.

INFORMĂRI

• Informare privind Hotărârea arbitrală a Curţii de Arbitraj Internaţional a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii din Washington pronunţată în dosarul arbitral nr. ARB/06/03, care a avut ca părţi The Rompetrol Group şi România, distribuită în data de 6 mai 2013;
• Informare cu tema: Proiectul de înfiinţare a unui Registru internaţional al navelor maritime.

PUNCTE DE VEDERE

• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri”, iniţiată de 8 deputaţi – Grupul parlamentar al PSD (Bp. 80/2013);
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “Legea apiculturii”, iniţiată de domnii senatori Trifon Belacurencu, Neagu Mihai, Octavian Motoc şi domnii deputaţi Ion Bălan, Vasile Gudu şi Neviser Zaharcu
– Grupurile parlamentare ale PSD, PC, PNL, PD-L (Bp. 97/2013);
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “Lege pentru schimbarea denumirii satului Brazii, comuna Răduleşti, jud. Ialomiţa, în satul Răduleşti”, iniţiată de domnul deputat Aurelian Ionescu – PC (Plx. 100/2013);
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “Lege privind modificarea şi completarea articolului 1 din Legea nr. 84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare”, iniţiată de 7 parlamentari – Grupurile parlamentare ale PNL, PSD (Bp. 66/2013);
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay”, iniţiată de domnul deputat Petru Movilă – Grupul parlamentar al PD-L (Bp. 91/2013);
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, iniţiată de domnul deputat Tudor Ciuhodaru – Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 92/2013);
• Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare”, iniţiată de doamna senator Mihaela Popa – Grupul parlamentar al PNL (Bp. 104/2013).

DOCUMENTE CLASIFICATE

• Documente clasificate/confidenţiale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here