Ieri a avut loc şedinţa săptămânală a Guvernului României, aşa că în continuare vă vom prezenta lista principalelor acte normative care au fost adoptate:

PROIECTE DE LEGE (se trimit către Parlament)

• Proiect de lege privind ratificarea Acordului de împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 8 mai 2013;
• Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003.

ORDONANŢE DE URGENŢĂ

• Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri financiare;
• Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative;
• Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată;
• Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru dezvoltarea fermelor de familie.

HOTĂRÂRI

• Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă;
• Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Centrul social cu destinaţie multifuncţională „BUCURIA” Iaşi, din cadrul Proiectului privind Incluziunea Socială;
• Hotărâre privind acordarea de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii;
• Hotărâre privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2013-2014;
• Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Naţiunile Unite, semnat la New York la 14 decembrie 2012 şi la Bucureşti la 01 martie 2013, privind prelungirea valabilităţii până la 31 decembrie 2013 a Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Naţiunile Unite, semnat la New York, la 5 august 2009;
• Hotărâre privind organizarea de către România a evenimentului de lansare a Alianţei Globale a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru îngrijirea răniţilor, în marja sesiunii Adunării Mondiale a Sănătăţii de la Geneva;
• Hotărâre privind aprobarea Strategiei de Securitate Cibernetică a României şi a Planului de acţiune la nivel naţional privind implementarea Sistemului Naţional de Securitate Cibernetică;
• Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc;
• Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii;
• Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne;
• Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public;
• Hotărâre pentru modificarea art. 15 alin. 4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenţa aprobat prin HG 218/2012.

BUGETE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. Bucureşti;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională” – S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale „Loteria Română” – S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, aflată în coordonarea Secretariatului General al Guvernului;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională „Poşta Română” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „Comicex” – S.A., la care Ministerul Afacerilor Interne îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar unic;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională UNIFARM S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „CONVERSMIN” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
• Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2013 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului.

MEMORANDUMURI

• Memorandum cu tema: Implementarea unei Scheme pilot de tip „Garanţii pentru tineri” în vederea îmbunătăţirii accesului pe piaţa muncii, în conformitate cu Recomandarea Consiliului Uniunii Europene;
• Memorandum referitor la: Aprobarea participării domnului Maricel Popa – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei, în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale E.ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A., aflată sub autoritatea ministerului;
• Memorandum cu tema: Luarea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului cultural naţional mobil gestionat de Muzeul Naţional Filatelic, sucursală fără personalitate juridică a Companiei Naţionale „Poşta Română”, aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională;
• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii Primului Program de colaborare în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Democrate Socialiste Sri Lanka;
• Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate;
• Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate;
• Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania privind protecţia reciprocă a informaţiilor;
• Memorandum cu tema: unele măsuri pentru repatrierea osemintelor sculptorului Constantin Brâncuşi;
• Memorandum cu tema: Programul operaţional sectorial 2007-2013;
• Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnului Adrian Constantin Volintiru, Preşedinte al AAAS, în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al SNGN Romgaz – S.A. Mediaş, societate aflată în portofoliul Ministerului Economiei, la care statul este acţionar cu 85,007%.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here