Astăzi la ora 12:00 va avea loc şedinţa Guvernului, iar actele normative care ar putea fi incluse pe agendă sunt următoarele:
Proiecte de lege
– Proiect de lege privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social;
– Proiect de lege privind declararea Zilei de 14 mai Ziua dreptului internaţional umanitar;
– Proiect de lege pentru abrogarea art. IV din Legea nr.10/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive.
Proiecte de ordonanţă de urgenţă
– Proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
– Proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă.
Proiecte de hotărâre
– Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism;
– Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad;
– Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr.15 la Hotărârea Guvernului nr.905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud;
– Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind aplicarea dispoziţiilor legale din domeniul evidenţei persoanelor, actelor de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actelor de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România, precum şi pentru aprobarea procedurilor de preluare a datelor biometrice pentru emiterea documentelor electronice şi a condiţiilor tehnice şi aspectelor procedurale şi legale privind accesul operatorilor de date cu caracter personal la conţinutul cip-ului cărţii electronice de identitate şi cărţii electronice de rezidenţă;
– Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor;
– Proiect de hotărâre pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) 834/2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice;
– Proiect de hotărâre privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2012-2013 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat;
– Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Protecţia şi reabilitarea părţii sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona Municipiului Constanţa (Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru şi Tomis Sud) şi Eforie Nord, judeţul Constanţa”;
– Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cuprinzând 12 obiective de investiţii prioritare destinate reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectării torentelor din zonele forestiere, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora;
– Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale, precum şi pentru acreditarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi a laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2013;
– Proiect de hotărâre privind ocuparea posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2013 pentru personalul din sistemul de asistenţă socială;
– Proiect de hotărâre privind transmiterea unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-S.A, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, precum şi modificarea şi completarea Anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
Memorandumuri
– Memorandum cu tema: Îndeplinirea şi asumarea condiţionalităţilor ex-ante în contextul pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene alocate României în perioada 2014-2020, pentru domeniile mediu de afaceri, competitivitate şi energie;
– Memorandum cu tema: Îndeplinirea şi asumarea condiţionalităţilor ex-ante în contextul pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene alocate României în perioada 2014-2020 în domeniul aplicării legislaţiei ajutorului de stat;
– Memorandum cu tema: Îndeplinirea şi asumarea condiţionalităţilor ex-ante în contextul pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene alocate României în perioada 2014-2020 în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale;
– Memorandum cu tema: Îndeplinirea şi asumarea condiţionalităţilor ex-ante în contextul pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene alocate României în perioada 2014-2020 în domeniul ocupării, incluziunii sociale şi serviciilor sociale;
– Memorandum cu tema: Îndeplinirea şi asumarea condiţionalităţilor ex-ante în contextul pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene alocate României în perioada 2014-2020 în domeniul incluziunii populaţiei roma;
– Memorandum cu tema: Îndeplinirea şi asumarea condiţionalităţii ex-ante în contextul pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene alocate României în perioada 2014-2020 în domeniul sănătăţii;
– Memorandum cu tema: Îndeplinirea şi asumarea condiţionalităţilor ex-ante în contextul pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene alocate României în perioada 2014-2020 în domeniul transporturilor;
– Memorandum cu tema: Negocierea şi semnarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului între România şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale;
– Memorandum cu tema: deblocarea plăţilor din Fondul European de Pescuit (FEP);
– Memorandum cu tema: Încheierea unui Acord interguvernamental româno- uruguayan privind autorizarea, pe bază de reciprocitate, a membrilor de familie ai personalului misiunilor diplomatice şi posturilor consulare, de a desfăşura activităţi cu scop lucrativ în statul acreditat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here