Următoarele acte normative au fost adoptate de către Guvernul României în şedinţa săptămânală care a avut loc ieri:

PROIECTE DE LEGE (se trimit către Parlament)

• Proiect de lege pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte şi Regatul Norvegiei, ca a patra parte, semnat la 16 iunie 2011 şi respectiv 21 iunie 2011 la Luxemburg şi Oslo, precum şi a Acordului auxiliar dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca primă parte, Islanda, ca a doua parte, şi Regatul Norvegiei, ca a treia parte, referitor la aplicarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, şi Regatul Norvegiei, ca a patra parte, semnat la 16 iunie 2011 şi respectiv 21 iunie 2011 la Luxemburg şi Oslo;
• Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Irlandei privind cooperarea în prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri, spălării banilor, criminalităţii organizate, traficului de persoane, terorismului, finanţării terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Dublin la 17 ianuarie 2013.

ORDONANŢE

• Ordonanţă pentru completarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.

HOTĂRÂRI

• Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Acordul de finanţare dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Fondul European de Investiţii, semnat la 18 februarie 2008;
• Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.784/2000 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “ICSITPML” S.A. Craiova, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
• Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică “Autostrada Nădlac-Arad”;
• Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1233/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 24 limita de judeţ Galaţi/Vaslui până la Crasna (Km 51 + 000 – km 105 + 070) şi DN 24B Crasna-Albiţa (DN 24B km 0 + 000 – km 47 + 881)”;
• Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2/4 cu indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii – Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică “Sf. Maria Brâncoveneşti”, judeţul Mureş din cadrul Hotărârii Guvernului nr. 647/2010 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii din judeţele Timiş, Constanţa, Mureş şi Bacău şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din cadrul Programului pentru persoane cu dizabilităţi – Programe de asistenţă socială, parte a proiectului de incluziune socială;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale “Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM” S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale “Aeroporturi Bucureşti” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
° Memorandum cu tema: Aprobarea creşterii cheltuielilor cu salariile în anul 2013, faţă de cele realizate în anul 2012, la Compania Naţională “Aeroporturi Bucureşti” S.A., în conformitate cu prevederile art. 53 (3) din Legea nr. 5/2013, privind bugetul de stat pe anul 2013;
• Hotărâre privind participarea Serviciului Român de Informaţii şi a Ministerului Apărării Naţionale la proiectul Multinaţional Cyber Defence Capability Development (MN CD2);
• Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Hopârta şi Horea, judeţul Alba;
• Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
• Hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului Naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării;
• Hotărâre privind alocarea temporară pentru iulie 2013 a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de Management, precum şi modificarea unor acte normative;
• Hotărâre privind stabilirea proiectului “Sistemul Informatic Integrat de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Mediul Urban” ca proiect de infrastructură şi desemnarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine ca unitate de achiziţii centralizată.

MEMORANDUMURI

• Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene cu privire la obţinerea, pe bază de reciprocitate, a drepturilor de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare;
• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Cambodgiei privind cooperarea în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului;
• Memorandum cu tema: Încheierea unui acord cu partea sârbă, prin schimb de note verbale, privind deschiderea unor puncte internaţionale de trecere a frontierei de stat româno-sârbe;
• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de cooperare în domeniul educaţiei între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei şi Sportului din Muntenegru;
• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de cooperare în domeniul educaţiei între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei, Ştiinţei, Cercetării şi Sportului din Republica Slovacă pentru perioada 2013-2016;
• Memorandum cu tema: Semnarea Scrisorii Suport aferentă împrumutului BERD pentru SC Complexul Energetic Oltenia S.A.;
• Memorandum cu tema: Luarea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului cultural naţional mobil gestionat de muzee administrate de societăţi comerciale aflate sub autoritatea Ministerului Economiei;
• Memorandum cu tema: Aprobarea Proiectelor de scrisori prin care se solicită Uniunii Europene şi Fondului Monetar Internaţional un nou Acord de tip preventiv şi aprobarea semnării acestor scrisori de către Ministrul Finanţelor Publice, Ministru delegat pentru buget şi Guvernatorul Băncii Naţionale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here