Astăzi are loc şedinţa săptămânală a Guvernului României (începând cu ora 14:30). Lista actelor normative care ar putea fi incluse pe agendă sunt următoarele:

PROIECTE DE LEGE

Proiect de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare;
Proiect de lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi ferate ”C.F.R”- S.A în domeniul public al municipiului Dej şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dej, judeţul Cluj.

PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

Proiect de ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013;
Proiect de ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013;
Proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art.3, lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind completarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală;
Proiect de hotărâre privind completarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor;
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.565/2013 pentru modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr.717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima Casă”;
Proiect de hotărâre privind constituirea şi atribuţiile comisiilor de evaluare a incidenţei aplicării legii penale mai favorabile în cazul persoanelor aflate în executarea pedepselor şi măsurilor educative privative de libertate din perspectiva noilor reglementări penale şi procesual penale;
Proiect de hotărâre privind alocarea temporară, pentru lunile octombrie şi noiembrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria;
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului României nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara;
Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Vaslui, judeţul Vaslui;
Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Muntenii de Jos, judeţul Vaslui;
Proiect de hotărâre privind trecerea unor suprafeţe dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Inspectoratului de Stat pentru Construcţii – I.S.C. în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi pentru modificarea altor acte normative;
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) privind înfiinţarea la Bucureşti-Măgurele a unui Centru Internaţional pentru pregătire avansată şi cercetare în fizică, centru de categoria a II-a sub auspiciile UNESCO, semnat la 21 noiembrie 2012 la Paris;
Proiect de hotărâre privind schimbarea regimului juridic al unui imobil situat în municipiul Oradea, judeţul Bihor şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii.

MEMORANDUMURI

Memorandum cu tema: Ocuparea unor posturi vacante la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor;
Memorandum cu tema: aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale-Direcţia Generală Organism Intermediar pentru implementarea Axei 2 din Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (OIPOSCCE), Direcţia Organism Intermediar-Ministerul Educaţiei Naţionale (OIPOSDRU-MEN) şi Organism Intermediar Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (OIPOSDRU-CNDIPT), în condiţiile art.5 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile din subordinea, sub autoritatea sau coordonare Guvernului ori a ministerelor;
Memorandum cu tema: Desemnarea Departamentului pentru Energie ca Autoritate Naţională Competentă responsabilă cu facilitarea şi coordonarea procedurii de autorizare a proiectelor de interes comun, conform Regulamentului nr.374/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr.1364/2006 CE şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.713/2009, (CE) nr.714/2009 şi (CE) nr. 715/2009(Regulamentul nr. 347/2013);
Memorandum cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor şi semnării acordului între Guvernul României şi Organizaţia ST-EP.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here