Astăzi are loc şedinţa săptămânală a Guvernului României (începând cu ora 12:00). Actele normative care ar putea fi incluse pe agendă sunt următoarele:

PROIECTE DE LEGE

• Proiect de lege privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări;

• Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti, la 15 iulie 2013.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

• Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova pentru consolidarea capacităţii chinologice şi a pregătirii de bază şi avansate în domeniul utilizării câinilor de serviciu, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2013;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului privind coproducţiile cinematografice între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel;
• Proiect de hotărâre privind suplimentarea pe anul 2013 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru unele imobile aflate pe amplasamentul lucrării aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitarea DN 6 Drobeta Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800” pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş;
• Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.239/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării „Reabilitarea DN 6 Drobeta Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800” din cadrul obiectivului de investiţie „Varianta de ocolire Domaşnea”;
• Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „reabilitarea DN 6 Drobeta Turnu Severin-Lugoj, între km 450+768 şi km 494+500” Lot 5;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „HIDROELECTRICA”-SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Electrica”SA, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2013, al Departamentului pentru Energie;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea guvernului nr.337/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Administraţia naţională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice;
• Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2003 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Cepleniţa şi Tătăruşi, judeţul Iaşi;
• Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa;
• Proiect de hotărâre privind recunoaşterea „Asociaţiei de Proprietari Constanţa” ca fiind de utilitate publică;
• Proiect de hotărâre pentru stabilirea contribuţiei financiare a României pentru programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA);
• Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea plăţii cheltuielilor determinate de participarea României la Summitul privind Securitatea Nucleară, organizat la Haga în perioada 24-25 martie 2014;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la înfiinţarea şi condiţiile de funcţionare a Institutului Cultural Român de la Moscova şi a Centrului Rus de Ştiinţe şi Cultură de la Bucureşti, semnat la Moscova, la 9 iulie 2013.

MEMORANDUMURI

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Ministerul de Finanţe din Republica Kazahstan privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism;

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Protocolului de Cooperare între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Muntenegru;
• Memorandum cu tema: Aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi de execuţie vacante din cadrul aparatului propriu al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
• Memorandum cu tema: mandatul delegaţiei române participante la cea de a X-a sesiune a Comisiei mixte interguvernamentale româno-kazahstaneze de colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică (Astana, 29-31 octombrie 2013);
• Memorandum cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor pentru încheierea unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka cu privire la eliminarea obligativităţii vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here