Astăzi va avea loc şedinţa săptămânală a Guvernului României. Actele normative care ar putea fi incluse pe agendă sunt următoarele:

PROIECTE DE ORDONANŢE DE URGENŢĂ

• Proiect de ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A..

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

• Proiect de hotărâre pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2013;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.786/2013 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia;
• Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 540/1991 cu privire la stabilirea preţurilor cu amănuntul pentru medicamentele de uz uman;
• Proiect de hotărâre privind completarea anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 şi 9 la Hotărârea Guvernului nr.1282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul2013 pentru Compania Naţională „UNIFARM” S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Compania Naţională a Uraniului – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială CONPET-S.A, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie;
• Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.115/2011 pentru aprobarea participării României la Expoziţia Mondială 2015 „Hrănirea planetei, energie pentru viaţă”, Milano, Italia;
• Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Cornetu, județul Ilfov;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Fărău, Lunca Mureşului, Ocoliş şi Sâncel, judeţul Alba;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Rebra, judeţul Bistriţa-Năsăud;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Prejmer, judeţul Braşov;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Birda, Pişchia, Şag şi Tomnatic, judeţul Timiş;
• Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita;
• Proiecte de hotărâri de Guvern privind eliberări/numiri din funcţia de prefect și/sau subprefect;
• Proiect de hotărâre privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a sectorului de drum judeţean DJ 111 km 3+237- km 4+550, situat în judeţul Ilfov, trecut în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale;
• Proiect de hotărâre privind transmiterea unui sector de drum de interes naţional din domeniul public al statului şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în domeniul public al judeţului Argeş şi în administrarea Consiliului Judeţean Argeş, precum şi declasarea acestuia din drum de interes naţional şi încadrarea în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean.

MEMORANDUMURI

• Memorandum privind ”Declaraţia comună a Guvernului României şi Guvernului Republicii Populare Chineze privind aprofundarea cooperării bilaterale în noile circumstanţe”;
• Memorandum cu tema: Aprobarea Protocolului între ANSVSA şi AQSIQ privind exportul de bovine pentru reproducţie în R.P. Chineză;
• Memorandum cu tema: Aprobarea Protocolului ANSVSA şi AQSIQ privind exportul de carne de porc în R.P. Chineză;
• Memorandum de înţelegere între Ministerul Economiei din România (Departamentul pentru Energie) şi Administraţia Naţională pentru Energie din R.P. Chineză cu privire la cooperarea în proiecte de energie nucleară;
• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la înfiinţarea reciprocă a Institutului/Centrului Cultural;
• Memorandum cu tema: Asigurarea de către România a Preşedinţiei în Exerciţiu a Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) în perioada iunie 2013-iunie 2014;
• Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de înţelegere privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi al ştiinţei medicale între Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Irak;
• Memorandum cu tema: Organizarea de către România a seminarului Grupului Întrunit de Experţi pe Sănătate, Agricultură şi Alimentaţiei;
• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak privind cooperarea în domeniile dezvoltare regională şi administraţie publică;
• Memorandum de înţelegere între Ministerul Economiei din România şi Ministerul Industriei şi Mineralelor din Republica Irak privind cooperarea în domeniul industriei şi mineralelor;
• Memorandum cu tema: Aprobarea transmiterii sub forma darului manual, a unui bun mobil aparţinând domeniului privat al statului, aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, către Muzeul Militar al Forţelor Armate din Republica Slovenia;
• Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Irak privind cooperarea în domeniul agriculturii;
• Memorandum cu tema: Formularea observaţiilor României în cauza C-438/13, BCR Leasing, cerere având ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare privind interpretarea art. 16 şi 18 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu modificările şi completările ulterioare (TERMEN pentru transmiterea observaţiilor scrise: 28 noiembrie 2013);
• Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnului Gigel Paraschiv – în cadrul Departamentului pentru Energie, reprezentant al statului în Adunarea Generală a Acționarilor Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” S.A. București;
• Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnului Maricel Popa – secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Energie, în calitate de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Hidroelectrica-Serv S.a.;
• Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnului Marius Alexandru Dunca – Vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, subsecretar de stat, în calitate de reprezentant al statului în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Complexului Energetic Oltenia S.A.;
• Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnului Marcel Bogdan Pandelică – subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Energie, în calitate de membru în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C.D.F.E.E. Electrica S.A.;
• Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnului Gabriel Onaca – în cadrul Departamentului pentru Energie, reprezentant al statului în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Comercială Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. Ploiești.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here