Lista actelor normative care ar putea figura pe agenda şedinţei de astăzi (ora 12:00) a Guvernului României cuprinde:

PROIECTE DE LEGE

Proiect de lege privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;
Proiect de lege privind aprobarea participării României la Forumul Global privind transparenţa şi schimbul de informaţii în scopuri fiscale;
Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polonia privind cooperarea bilaterală în domeniul apărării, semnat la Varşovia, la 5 iunie 2013;
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, precum şi a Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităților nucleare;
Proiect de lege privind stabilirea unor măsuri de contractare şi/sau garantare de finanţări rambursabile de către Municipiul Bucureşti.

PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

Proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art.196.1 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
Proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 octombrie 2013-31 martie 2014;
Proiect de hotărâre privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar;
Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013;
Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţie ”Consolidare viaduct pe DN 7 km 200+615 peste Malul Lacului la Cozia”, judeţul Vâlcea;
Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţie ”Consolidare DN 16 km 72+200-74+000”, judeţul Mureş;
Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţie ”Consolidare DN 66A km 16 +624-km 23+800”, judeţul Hunedoara;
Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţie ”Consolidare DN 66A km 0+000-km 3+847”, judeţul Hunedoara;
Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţie ”Consolidare şi amenajare scurgere ape DN 6B km 38+900-40 +600”, judeţul Gorj;
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială GERMISARA S.A. Hunedoara aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru S.C Ceprohart S.A aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului;
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru S.C Comalex S.A aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administraţia Activelor Statului;
Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2013, pentru Jandarmeria Română, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013;
Proiect de hotărâre privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţiile Bazinale de Apă Banat, Crişuri, Dobrogea – Litoral şi Someş – Tisa, prevăzute în Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliară;
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 612/2010 privind stabilirea cerinţelor esenţiale ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă.

MEMORANDUMURI

Memorandum cu tema: Semnarea Acordului între România şi Republica Albania în domeniul securităţii sociale;
Memorandum cu tema: Negocierea şi semnarea Acordului cadru de Parteneriat între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene – FRONTEX;
Memorandum cu tema: Aprobarea ocupării unor posturi vacante din Ministerul Afacerilor Interne şi structurile subordonate în vederea încadrării absolvenţilor promoţiei 2013, pregătiţi în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, instituţie de învăţământ a Ministerului Afacerilor Interne;
Memorandum cu tema: Aprobare pentru iniţierea de negocieri în vederea încheierii unui acord între Guvernul României şi Guvernul Bermuda privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal;
Memorandum cu tema: aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate;
Memorandum cu tema: Crearea Ringului Bursier de Produse Agricole;
Memorandum cu tema: Aprobarea scoaterii la concurs a unui număr de 35 posturi de execuţie vacante din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here