Ieri a avut loc şedinţa săptămânală a Guvernului României. Iată care sunt principalele acte normative care au fost adoptate:

PROIECTE DE LEGE (se trimit Parlamentului)

• Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Rawalpindi la 14 februarie 2013;
• Proiect de lege pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului „Avion Multirol al Forţelor Aeriene”.

ORDONANŢE DE URGENŢĂ

• Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în domeniul financiar-bugetar şi de modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţă radio 830-862 Mhz, 1747,5-1785 Mhz, 1842,5-1880 Mhz şi 2500-2690 Mhz;
• Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu.

HOTĂRÂRI

• Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.39/2012 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale „Nuclearelectrica” S.A. Bucureşti, cu modificările ulterioare;
• Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 27 aprilie 2012, 24 iulie 2012 şi 27 august 2012, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2006;
• Hotărâre privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti, la 19 februarie 2013 şi la Bruxelles la 15 martie 2013, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar – faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005;
• Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.532/1991 privind reglementarea asistenţei medicale cu plată în unităţile sanitare;
• Hotărâre pentru modificarea anexei nr.3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004;
• Hotărâre privind participarea României la programul internaţional din domeniul educaţiei, dezvoltat de OECD-PISA 2015;
• Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al regiei Autonome „Editura Didactică şi Pedagogică”, regie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale;
• Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013 pentru Institutul Naţional de Statistică pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;
• Hotărâre pentru aprobarea Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” SA Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
° Memorandum cu tema: Numărul de personal prevăzut pentru anul 2013 în bugetul de venituri şi cheltuieli al SNGN Romgaz SA Mediaş;
• Hotărâre privind aprobarea obiectivelor etapei a XIV-a 2013 a programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creşterea a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024;
• Hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare în domeniul arhivistic între Arhivele Naţionale din România şi Arhivele Statului din Republica Macedonia, semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2012 şi la Skopje la 26 decembrie 2012;
• Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

MEMORANDUMURI

• Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Acordului Intern între reprezentanţii guvernelor statelor membre al Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de Parteneriat ACP-UE şi privind alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de colaborare în domeniul Educaţiei, culturii şi în alte domenii conexe între Guvernul României şi Guvernul Republicii Senegal;

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de cooperare în domeniile culturii, educaţiei şi ştiinţei, turismului, mass-media, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Malaeziei;

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de colaborare în domeniul culturii, educaţiei, mass-media, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc;

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de cooperare în domeniile culturii, educaţiei şi în alte domenii conexe între Guvernul României şi Guvernul Republicii Argentina;

• Memorandum cu tema: Includerea spre rambursare din POST a proiectelor finanţate din BEI/BER/Buget de stat;

• Memorandum cu tema: Organizarea, în perioada 1-3 august 2013, a unei evaluări a capacităţilor primăriilor de a folosi Registrul electoral şi de a tipări listele electorale permanente;

• Memorandum cu tema: Aprobarea, de către Guvern , a listei cuprinzând cei trei candidaţi pentru funcţia de judecător al Curţii Europene a Drepturilor Omului, în temeiul art.5 alin (1) din OG nr.94/1999;

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Tratatului între România şi Republica Kazahstan privind extrădarea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here