25 Februarie, 2018

Şedinţa de Guvern din 18 septembrie 2013: acte normative adoptate

În şedinţa Guvernului României din 18 septembrie 2013 au fost adoptate următoarele acte normative:

AJUTOARE UMANITARE DE URGENŢĂ; PROIECTE DESTINATE LUCRĂRILOR DE COMBATERE A EFECTELOR INUNDAŢIILOR

Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Galaţi;

Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru populaţia din judeţul Galaţi şi constituirea unui stoc de urgenţă.

PROIECTE DE LEGE (se trimit Parlamentului)

Proiect de lege pentru ratificarea Protocolului privind protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse şi activităţi de pe uscat, semnat la Sofia, Bulgaria la 17 aprilie 2009;

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată;

Proiect de lege privind stabilirea plății unor despăgubiri în sarcina persoanelor condamnate definitiv pentru săvârșirea unor fapte împotriva persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945.

ORDONANŢE DE URGENŢĂ

Ordonanţă de urgenţă pentru ratificarea amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2012, precum şi la Paris la 1 august 2011 şi la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006 şi pentru modificarea Legii nr.301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006;

Ordonanţă de urgenţă privind măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

HOTĂRÂRI

Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 25 iunie 2013 şi la Paris la 27 iunie 2013 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la București la 29 ianuarie 2007 și la Paris la 9 februarie 2007;

Hotărâre privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 18 iunie 2013 şi la Bucureşti la 20 iunie 2013, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la București la 8 iulie 2011;

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională ”PLAFAR” S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere privind Înţelegerile europene în domeniul organizaţiilor, programelor şi activităţilor de cercetare (EUROPA) (varianta consolidată) între ministrul apărării naţionale al Regatului Belgiei şi Ministerul Apărării al Republicii Cehia şi Ministerul Apărării al Regatului Danemarcei şi ministrul apărării al Republicii Finlanda şi ministrul apărării al Republicii Franceze şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania şi ministrul apărării al Republicii Elene şi Guvernul Republicii Ungaria reprezentat de ministrul apărării şi Ministerul Apărării al Republicii Italiene şi ministrul apărării al Marelui Ducat de Luxemburg şi ministrul apărării al Regatului Olandei şi ministrul apărării al Regatului Norvegiei şi Guvernul Republicii Polonia reprezentat de ministrul apărării naţionale şi ministrul apărării al Republicii Portugheze şi Guvernul României reprezentat de ministrul apărării şi ministrul apărării al Regatului Spaniei şi Guvernul Regatului Suediei reprezentat de ministrul pentru apărare şi ministrul apărării naţionale al Republicii Turcia şi secretarul de stat pentru apărare al Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord şi Aranjamentului Grupării Europene de Cercetare nr. 1 (varianta consolidată ERG nr. 1) între ministrul apărării naţionale al Regatului Belgiei şi Ministerul Apărării al Republicii Cehia şi Ministerul Apărării al Regatului Danemarcei şi ministrul apărării al Republicii Finlanda şi ministrul apărării al Republicii Franceze şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania şi ministrul apărării al Republicii Elene şi Guvernul Republicii Ungaria reprezentat de ministrul apărării şi Ministerul Apărării al Republicii Italiene şi ministrul apărării al Regatului Olandei şi ministrul apărării al Regatului Norvegiei şi Guvernul Republicii Polonia reprezentat de ministrul apărării naţionale şi ministrul apărării al Republicii Portugheze şi Guvernul României reprezentat de ministrul apărării și ministrul apărării al Regatului Spaniei și Guvernul Regatului Spaniei și Guvernul Regatului Suediei reprezentat de Ministerul pentru Apărare și ministrul apărării naționale al Republicii Turcia și secretarul de stat pentru apărare al Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord privind cooperarea în realizarea Proiectelor de Cercetare și Tehnologie pentru Apărare, semnate la București, la 12 martie 2007;

Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii “Podul nou de la Cosmeşti, peste Siret, pe DN 24 km 7+620 (inclusiv varianta de drum nou de cca. 5,6 km);

Hotărâre privind transmiterea unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Departamentului pentru proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova;

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.505/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Reabilitare DN 2D Focşani-Ojdula între km 0+000-km 118+873”;

Hotărâre pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;

Hotărâre pentru modificarea anexei nr.21 la Hotărârea Guvernului nr.908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea;

Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş;

Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr.6 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

Hotărâre privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectelor PHARE pentru care Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice are rolul de autoritate de implementare;

Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la titlul 10 Cheltuieli de personal, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordonanţa Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013;

Hotărâre privind alocarea temporara, pentru lunile septembrie si octombrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare Ministerului Dezvoltării regionale si Administrației Publice pentru programul de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria.

MEMORANDUMURI

Memorandum cu tema: Negocierea şi semnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul retransmisiei serviciilor de programe ale radiodifuzorilor publici;

Memorandum cu tema: 1) – Aprobarea participării delegaţiei române la cea de-a X-a Conferinţă Anuală a Comisiei Interguvernamentale TRACECA, care are loc la Dushanbe (Republica Tadjikistan), în data de 17 septembrie 2013; 2) Aprobarea elementelor de mandat al delegaţiei române;

Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnului Marcel Bogdan Pandelică – Subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Energie, în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară-RATEN;

Memorandum cu tema: Aprobarea semnării unui Memorandum de Înţelegere între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Alimentaţiei, Agriculturii şi Zootehniei din Republica Turcia pentru cooperarea în agricultură;

Memorandum cu tema : ocuparea posturilor vacante din cadrul Agenției Naționale de Administrarea Fiscală;

Memorandum cu tema: Suplimentarea cotei de combustibil pentru unele structuri aflate în subordinea MMFPSPV în vederea efectuării anchetelor sociale pentru acordarea de ajutoare de urgență în zonele calamitate de fenomenele meteorologice;

Memorandum cu tema aprobarea semnării Declarației comune a Departamentului pentru Energie – Ministerul Economiei din România și Ministerul Energiei și resurselor naturale din Republica Turcia privind cooperarea în domeniul energiei.

Fara comentarii

Scrie un comentariu