17 Septembrie, 2019

Şedinţa de Guvern din 18 decembrie 2013: actele normative care ar putea figura pe agendă

Astăzi are loc şedinţa săptămânală a Guvernului României. Lista actelor normative care ar putea fi incluse pe agendă poate fi consultată în continuare.

PROIECTE DE LEGE ŞI ORDONANŢE DE URGENŢĂ

• Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaţionale şi academice administrate de Comisia Fulbright româno-americană, semnat la Washington, la 22 octombrie 2013;

• Proiect de ordonanţă de urgenţă privind aprobarea scoaterii de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică pentru populaţie.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

• Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă;

• Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08;

• Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 2013;

• Proiect de hotărâre pentru completarea şi modificarea Hotărârii Guvernului nr.475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013;

• Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră;

• Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene;

• Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.183/2005 privind înfiinţarea pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii;

• Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la înfiinţarea reciprocă a Institutului /Centrului Cultural, semnat la Bucureşti, la 25 noiembrie 2013;

• Proiect de hotărâre pentru stabilirea nivelului total al compensaţiilor băneşti, a criteriilor şi metodologiei de evaluare a pagubelor, precum şi a modalităţilor concrete de stabilire şi plată a cuantumului compensaţiei pentru fiecare salariat al Ambasadei României la Tripoli afectat de conflictul intern armat;

• Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului pentru Societatea Informaţională la titlul “Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;

• Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;

• Proiect de hotărâre pentru aprobarea Structurii organizatorice şi Statutului Academiei de Ştiinţe Militare;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ciolpani, judeţul Ilfov;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Tufeni, judeţul Olt;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Valea Călugărească, judeţul Prahova;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Aninoasa, judeţul Dâmboviţa;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Nădlac, judeţul Arad;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Coţofenii din Faţă, judeţul Dolj;

• Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Fundeni, judeţul Călăraşi;

• Proiect de hotărâre privind desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Odobeşti, judeţul Vrancea.

MEMORANDUMURI

• Memorandum cu tema: Desemnarea Ministerului Educaţiei Naţionale în calitate de Autoritate Naţională pentru Programul Uniunii Europene în domeniul educaţiei, formării profesionale, tineretului şi sportului – Erasmus+ şi a Agenţiei Naţionale pentru programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, în calitate de Agenţie naţională pentru programul Erasmus+ (2014+2020);

• Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Programului de colaborare în domeniile ştiinţei, educaţiei, culturii, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Austria pentru anii 2013-2017;

• Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere privind consultările politice bilaterale între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Islamice Pakistan;

• Memorandum cu tema: Aprobare pentru iniţierea de negocieri în vederea încheierii unui acord între Guvernul României şi Guvernul Insulelor Virgine Britanice privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal.

Fara comentarii

Scrie un comentariu