Astăzi are loc şedinţa săptămânală a Guvernului României. Lista actelor normative care ar putea fi incluse pe agendă poate fi consultată în continuare.

PROIECTE DE LEGE ŞI ORDONANŢE DE URGENŢĂ

• Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaţionale şi academice administrate de Comisia Fulbright româno-americană, semnat la Washington, la 22 octombrie 2013;
• Proiect de ordonanţă de urgenţă privind aprobarea scoaterii de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic naţional şi de energie termică, precum şi/sau energie termică pentru populaţie.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

• Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08;
• Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 2013;
• Proiect de hotărâre pentru completarea şi modificarea Hotărârii Guvernului nr.475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.183/2005 privind înfiinţarea pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la înfiinţarea reciprocă a Institutului /Centrului Cultural, semnat la Bucureşti, la 25 noiembrie 2013;
• Proiect de hotărâre pentru stabilirea nivelului total al compensaţiilor băneşti, a criteriilor şi metodologiei de evaluare a pagubelor, precum şi a modalităţilor concrete de stabilire şi plată a cuantumului compensaţiei pentru fiecare salariat al Ambasadei României la Tripoli afectat de conflictul intern armat;
• Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului pentru Societatea Informaţională la titlul „Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;
• Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea Structurii organizatorice şi Statutului Academiei de Ştiinţe Militare;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ciolpani, judeţul Ilfov;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Tufeni, judeţul Olt;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Valea Călugărească, judeţul Prahova;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Aninoasa, judeţul Dâmboviţa;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Nădlac, judeţul Arad;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Coţofenii din Faţă, judeţul Dolj;
• Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Fundeni, judeţul Călăraşi;
• Proiect de hotărâre privind desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Odobeşti, judeţul Vrancea.

MEMORANDUMURI

• Memorandum cu tema: Desemnarea Ministerului Educaţiei Naţionale în calitate de Autoritate Naţională pentru Programul Uniunii Europene în domeniul educaţiei, formării profesionale, tineretului şi sportului – Erasmus+ şi a Agenţiei Naţionale pentru programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, în calitate de Agenţie naţională pentru programul Erasmus+ (2014+2020);
• Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Programului de colaborare în domeniile ştiinţei, educaţiei, culturii, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Austria pentru anii 2013-2017;
• Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere privind consultările politice bilaterale între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Islamice Pakistan;
• Memorandum cu tema: Aprobare pentru iniţierea de negocieri în vederea încheierii unui acord între Guvernul României şi Guvernul Insulelor Virgine Britanice privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here