În cadrul şedinţei săptămânale din data de 16 iulie, Guvernul României a adoptat următoarele acte normative:

PROIECTE DE LEGE

• PROIECT DE LEGE privind ratificarea Convenţiei Minamata cu privire la mercur, adoptată la Kumamoto, Japonia la 10 octombrie 2013, semnată de România la aceeaşi dată
• PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Înţelegerii în domeniul securităţii sociale între Guvernul României şi Guvernul Quebecului, semnat la Quebec la 19 noiembrie 2013

HOTĂRÂRI

• HOTĂRÂRE privind aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în domeniul agriculturii, semnat la Bucureşti, în data de 18 septembrie 2006
• HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014, la titlul 10 “Cheltuieli de personal”, şi Titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii, aferente trimestrului II al anului 2014, care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013
• HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul al statului
• HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică ”Autostrada Orăştie-Sibiu”
• HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2014 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru unele imobile aflate pe amplasamentul lucrării aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării ”Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800” pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş
• HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale
• HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bistriţa Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a retrocedării şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
• HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională “PLAFAR” S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
• MEMORANDUM cu tema: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională “PLAFAR” S.A. şi stabilirea indicatorilor de personal
• HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “CONPET” S.A. aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie
• HOTĂRÂRE privind recunoaşterea “Uniunii Juriştilor din România” ca fiind de utilitate publică
• HOTĂRÂRE privind suplimentarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, a bugetului Ministerului Afacerilor Externe pentru sprijinirea de către România a procesului de reconstrucţie a zonelor din Republica Serbia şi Bosnia şi Herţegovina afectate de inundaţiile produse în luna mai 2014
• HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării şi completării datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Prahova din subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi pentru aprobarea închirierii unor spaţii situate în acest imobil
• HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei Ruşii-Munţi, judeţul Mureş
• HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Vrancea, Buzău, Iaşi, Braşov, Bihor, Cluj, Sibiu, Sălaj, Argeş, Ilfov, Alba, Arad şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
• HOTĂRÂRE privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014-2015
• HOTĂRÂRE privind completarea HG nr. 185/2013 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale

MEMORANDUMURI

• MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării ”Programului de cooperare academică în domeniul ingineriei între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei din Republica Argentina”
• MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Protocolului de colaborare între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Ştiinţei, Educaţiei şi Sportului din Republica Croaţia, pentru perioada 2014-2017
• MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului de cooperare între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Turkmenistan în domeniul culturii pentru anii 2014 – 2018
• MEMORANDUM cu tema: Semnarea unei scrisori de acord privind transmiterea Programului ESPON 2020 de către Autoritatea de management desemnată (Ministerul Dezvoltării Durabile şi Infrastructurii din Luxemburg) către Comisia Europeană în vederea aprobării
• MEMORANDUM cu tema: Participarea la reuniunea bilaterală România-Israel în domeniul societăţii informaţionale Israel, 18-21 iulie 2014
Sursa: Guvern | Foto: Free Images

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here