Astăzi are loc şedinţa săptămânală a Guvernului României (începând cu ora 12:00). Actele normative care ar putea fi adoptate sunt listate mai jos.

PROIECTE DE LEGE ŞI ORDONANŢE DE URGENŢĂ

• Proiect de lege privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a unor măsuri de reformă privind administraţia publică;
• Proiect de lege privind bugetul de stat pe anul 2014;
• Proiect de lege privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2014;
• Proiect de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar-Strategia fiscal bugetară pentru perioada 2014-2016;
• Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar;
• Proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe;
• Proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
• Proiect de ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

• Proiect de hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
• Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat;
• Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de modificare a Memorandumului de înţelegere privind cooperarea în lupta împotriva corupţiei prin Iniţiativa Anticorupţie pentru Sud-Estul Europei;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.273/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Palatul de Justiţie Prahova”, judeţul Prahova;
• Proiect de hotărâre privind modificarea datelor de identificare a unor imobile înscrise în domeniul public al statului şi transmiterea acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al Oraşului Şomcuta Mare şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Şomcuta Mare, judeţul Maramureş;
• Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr.53/2009 pentru aprobarea Planului Naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării, cu modificările şi completările ulterioare;
• Proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri aparţinând domeniului public al statului şi aflate în concesiunea Companiei Naţionale ”Administraţia Porturilor Maritime”-S.A Constanţa, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare Constanţa, unitate care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor;
• Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR”-S.A, a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR”-S.A – Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Braşov, Iaşi şi Constanţa, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1665/2004 privind aprobarea Statutului Academiei de Ştiinţe Medicale, cu modificările ulterioare;
• Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine;
• Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu;
• Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.

MEMORANDUMURI

• Memorandum cu tema: Al 13-lea raport naţional privind aplicarea prevederilor Cartei Sociale Europene Revizuite;
• Memorandum cu tema: Semnarea Acordului de cooperare între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România şi Agenţia Naţională din Ucraina privind Funcţia Publică în domeniul formulării şi implementării de politici publice şi legislaţie în funcţia publică;
• Memorandum cu tema: Semnarea şi aplicarea provizorie de către România a Acordului de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte şi Ucraina, pe de altă parte;
• Memorandum cu tema: Semnarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran privind cooperarea în domeniul prevenirii şi combaterii producerii, traficului şi consumului ilicit de substanţe stupefiante şi psihotrope sau precursori ai acestora;
• Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnului Manuel Marian Donescu-Secretar de Stat la Ministerul Transporturilor în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale ”Compania Naţională de Transporturi Aeriene-TAROM”- S.A, unitate care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
• Memorandum cu tema: Aprobarea participării domnului Răzvan Filipescu-Preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Turism, în calitate de membru în consiului de Administraţie al Societăţii Comerciale ”Compania Naţională de Transporturi Aeriene-TAROM-S.A, unitate care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

1 COMENTARIU

  1. cand adugati in hg1294]2001 legea 90]2007 si legea 14 [2008 . care sa corecteze discriminarea din legea pensiilor actuala ..,discriminare adusa militarilor in rezerva .. care vor iesi la pensie si au adeverinte de grupa inainte de 2001

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here