Astăzi (de la ora 12:00) va avea loc şedinţa săptămânală a Guvernului României. Actele normative care ar putea fi incluse pe agendă sunt următoarele:

PROIECTE DE LEGE

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.294/2007 privind derularea, în România, a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate;
Proiect de lege privind invenţiile de serviciu.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Amendamentului semnat la Bucureşti, la 9 mai 2013, la Protocolul între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Consiliul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii, semnat la Washington, la 18 septembrie 2002;
Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr.3 convenit prin scrisoarea semnată între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, la Luxemburg, la 1 martie 2013 şi la Bucureşti la 25 martie 2013, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006;
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.761/2012 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei Naţionale „Poşta Română” S.A.;
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Administraţia Naţională „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad şi Administraţia Bazinală de Apă Siret, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară;
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.74/2011 privind siguranţa jucăriilor;
Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie publică „Podul rutier la Arginteşti peste Jiu, pe DN 6 km 268+371”, judeţul Mehedinţi;
Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordonanţa Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare precum şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013;
Proiect de hotărâre privind înfiinţarea pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.257/2005 privind înfiinţarea, pe lângă Ministerul Justiţiei, a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii;
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei.nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj.

MEMORANDUMURI

Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind funcţionarea şi activităţile Institutului Cultural Român „Dimitrie Cantemir” de la Istanbul şi ale Centrului Cultural Turc „Yunus Emre” de la Bucureşti;
Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii Acordului de colaborare culturală între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba;
Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind împiedicarea şi prevenirea importului, exportului, tranzitului şi transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale;
Memorandum cu tema: aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de înţelegere între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România şi Ministerul Dezvoltării Regionale din Republica Polonă privind cooperarea în domeniile dezvoltare regională şi administraţie publică;
Memorandum cu tema: Estimările revizuite pentru anii 2013 şi 2014 cu privire la contribuţia UE la fondurile structurale şi de coeziune, fondul european de pescuit şi instrumentul de asistenţă pentru pre-aderare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here