20 Februarie, 2018

Şedinţa de Guvern din 10 iulie: acte normative adoptate

Ieri a avut loc şedinţa săptămânală a Guvernului României. Principalele acte normative care au fost adoptate sunt următoarele:

PROIECTE DE LEGE (se trimit Parlamentului)

• Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2012;

• Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2012.

HOTĂRÂRI

• Hotărâre pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXIV-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Debrecen, la 23 mai 2013, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003;

• Hotărâre privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 948/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Fluidizare trafic pe DN1 km 8+100 – km 17+000 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti-obiect 5A – Reabilitare şi extindere la patru benzi a centurii rutiere a municipiului Bucureşti între DN 1A şi DN 1”;

• Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1004/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Fluidizare trafic pe DN1 km 8+100 – km 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – obiect 6 – continuarea centurii rutiere existente a municipiului Bucureşti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni”;

• Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1.391/2006;

• Hotărâre privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2012;

• Hotărâre privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;

• Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii;

• Hotărâre privind aprobarea utilizării de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a sumei necesare pentru plata onorariilor Comisiei de Adjudecare a Disputelor pentru proiectul RO 2003/005-551.05.03.04.02.01 – “Reabilitarea sistemului cu alimentare cu apă în judeţul Prahova”;

• Hotărâre pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora;

• Hotărâre privind reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

• Hotărâre pentru modificarea Art. 7 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului 218/2012;

• Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare;

• Hotărâre privind aprobarea transferului pachetului de acţiuni deţinut de statul român la societatea „Biroul de Turism pentru Tineret (BTT)” SA Bucureşti din administrarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului.

MEMORANDUMURI

• Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Protocolului adiţional la programul de colaborare culturală, educaţională şi ştiinţifică între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru anii 2010-2013;

• Memorandum cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice reprezentat de dna. Ministru Rovana Plumb şi Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene – EUROCONTROL privind accesul la datele şi informaţiile conţinute în Facilitatea de Suport pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETS-Suport Facility);

• Memorandum cu tema: Aprobarea efectuării donaţiei unor bunuri mobile, aparţinând domeniului privat al statului către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova;

• Memorandum cu tema: Negocierea şi semnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind înfiinţarea unei comisii mixte pentru cooperare;

• Memorandum cu tema: Semnarea Înţelegerii între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Federal al Educaţiei, Artei şi Culturii din Republica Austria;

• Memorandum cu tema: Organizarea Olimpiadei Internaţionale de Matematică la Bucureşti, în anul 2018 sau 2020;

• Memorandum cu tema: Aprobarea ocupării unor posturi vacante din Ministerul Afacerilor Interne şi structurile subordonate în vederea încadrării absolvenţilor promoţiei 2013, pregătiţi în instituţii de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu