În şedinţa din 5 iunie, Camera Deputaţilor a adoptat, în calitate de Cameră decizională, un număr de 16 proiecte de lege.
Printre acestea se numără cele referitoare la publicitatea înşelătoare şi cea comparativă, modificarea regimului serviciilor poştale sau amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate.
Lista proiectelor de lege adoptate:
• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
• Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.133/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu;
• Proiect de Lege privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate;
• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2011 privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor – Administraţia Naţională “Apele Române”;
• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare;
• Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă;
• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2012 privind unele măsuri pentru derularea opţiunii de vânzare de acţiuni conform prevederilor contractului de privatizare privind achiziţionarea şi subscrierea de acţiuni la Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Muntenia Sud” – S.A.;
• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poştale;
• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene;
• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
• Proiect de Lege privind abrogarea art.IV din Legea nr.10/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive;
• Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizarea şi Administrarea Participaţiilor Statului;
• Proiect de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetăţenia română, dar care au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here