În şedinţa din data de 15 aprilie, Camera Deputaţilor a adoptat, în calitate de Cameră decizională, următoarele acte normative:
• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală și pentru abrogarea art.II din Legea nr.122/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală;
• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;
• Proiect de Lege pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
• Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate”CFR ” – S.A.în domeniul public al municipiului Dej și în administrarea Consiliului Local al municipiului Dej, județul Cluj;
• Propunere legislativă de modificare a Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare;
• Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.369/2004 privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii international de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr.100/1992;
• Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.59 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare;
• Proiect de Lege privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
• Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect;
• Proiect de Lege privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea private a statului, precum și pentru stabilirea altor măsuri;
• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din Legea nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here