Parlamentul a adoptat un proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, care prevede modificarea condițiilor în care instituțiile și societățile sunt obligate să să angajeze persoane cu handicap.

Astfel, actul normativ adoptat prevede că firmele pot opta și pentru plata a doar 50% din salariu și cumpărarea, în compensație, a produselor sau serviciilor realizate de persoane cu dizabilități în unități protejate autorizate, dacă nu respectă limita de angajare de 4% din personal, a persoanelor cu handicap.

Până acum, autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajau persoane cu handicap puteau opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligații:

a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe țară înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;

b) să achiziționeze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unitățile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat.

De la această ultimă opțiune erau exceptate unitățile protejate, înființate în cadrul organizațiilor persoanelor cu handicap, care puteau desfășura și activități de vânzări/intermedieri, dacă minimum 75% din profitul obținut era destinat programelor de integrare socioprofesională pentru persoanele cu handicap din organizațiile respective.

Actul adoptat de Parlament modifică și completează art. 78:

„(3) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin.(2), pot opta pentru una din următoarele obligaţii:

a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;

b) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferenţa până la nivelul sumei prevăzute la lit.a), să achiziţioneze, pe bază de parteneriat, produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate.”

De asemenea, proiectul extinde, la art. 24, categoriile de beneficiari.

La articolul 24, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alin.(10) şi (11), cu următorul cuprins:

„(10) De prevederile alin. (9) beneficiază şi părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii.

(11) Sumele aferente drepturilor prevăzute la alin. (9)-(10) se asigură din bugetul de stat prin bugetul AutorităţiiNaţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii

Datele oficiale arată că aproximativ 16% dintre cetățenii români cu dizabilități și drept de muncă sunt angajați, în timp ce media angajării acestor persoane în statele Uniunii Europene este de 50%.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

1 COMENTARIU

  1. Buna ziua,in situatia in care o societate angajeaza o persoana incadrata in gradul de handicap accentuat avand valabilitate permanenta cu un contract individual de munca nedeterminat,aceasta nefiind o societate care are obligatia legala de a face acest tip de angajare poate beneficia de acordarea subventiei pentru incadrarea persoanelor cu handicap daca aceasta nu a avut somaj?
    Daca da,as dori sa stiu care este metoda?

    Va multumesc!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here