Ministerul Transporturilor schimbă evaluarea psihologică pentru persoanele care se înscriu la examenul pentru obținerea permisului de conducere pentru autovehicule.

În prezent, susțin reprezentanții autorității, nu există reglementări specifice privind stabilirea condițiilor pe care au obligația să le îndeplinească furnizorii de servicii pentru a efectua evaluarea psihologică a persoanelor, în vederea obținerii permisului de conducere pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie. Mai exact, firmele sau cabinetele individuale, medicii care acordă aceste avize vor fi reevaluați după alte criterii, iar șoferii examinați vor trece prin alte probe pentru a obține acest aviz psihologic.

Conform proiectului postat în dezbatere publică pe pagina ministerului, “obiectivele definirii acestor reglementări sunt date de necesitatea creșterii calității examinării psihologice a personalului din siguranța transporturilor şi depistarea precoce a afecțiunilor psihologice incompatibile cu funcțiile pentru conducerea de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie”.

Stabilirea condițiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie, denumit în continuare permis de conducere

Art. 1. – (1) În contextul prezentelor norme, evaluarea psihologică specifică obținerii permisului de conducere definește demersul de cunoaștere, prin mijloace de investigare adecvate, realizat de către un psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea psihologia transporturilor, denumit în continuare psiholog, cu scopul identificării factorilor psihologici specifici activității de conducere a autovehiculelor şi tramvaielor, relevanți pentru obținerea sau prelungirea permisului de conducere, inclusiv pentru intervențiile psihologice. 

(2) Consilierea psihologică specifică obținerii permisului de conducere reprezintă intervenția specializată, realizată de către un psiholog cu drept de liberă practică specializat în consilierea psihologică specifică siguranței rutiere care este atestat și în specialitatea psihologia transporturilor, cu scopul de a controla factorii psihologici critici identificați, relevanți în siguranța rutieră.

Art. 3.– Evaluarea psihologică prevăzută la art. 1 alin. (1), se efectuează obligatoriu înaintea înscrierii la școala de șoferi în vederea obținerii permisului de conducere sau pentru obținerea de noi categorii.

Art. 4. – (1) Evaluarea psihologică prevăzută la art. 1 alin. (1), se finalizează cu următoarele documente:

a) aviz psihologic apt;

b) aviz psihologic inapt

c) aviz psihologic apt cu restricții

d) aviz psihologic cu recomandarea: parcurgerea unui program de consiliere psihologică specifică siguranței rutiere. 

(3) Documentul prevăzut la alin (1) lit. a) face parte din dosarul de școlarizare al candidatului și este obligatoriu pentru înscrierea candidatului la școala de șoferi.

(4) Documentul prevăzut la alin (1) lit. c) este un document cu valabilitate provizorie și nu poate fi folosit la înscrierea candidatului la școala de șoferi.

 (9) În cazul avizelor de INAPT sau APT CU RESTRICȚII, se vor menționa posibilitatea de contestație, termenul de efectuare a acesteia, precum și locul unde se va depune contestația”.

Psihologii atestați în noile condiții impuse de Ministerul Transporturilor vor avea 3 ani de drept de liberă practică, apoi se reface dosarul de atestare. Tariful prevăzut pentru eliberarea autorizaţiei este de 1200 lei, iar taxa anuală a autorizaţiei este de 700 lei.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here