OUG nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 0459 din 29 mai 2020.

Actul normativ  are două structuri distincte, astfel:

  1. Actualizează procedura de aplicare și extinde procedura amnistiei fiscale, reglementată de OG nr. 6/2019 privind unele facilități fiscale;
  2. Aduce modificări punctuale și prorogă termenul de plată a unor obligații fiscale.

Prin OG nr. 6/2019, s-a permis anularea unor datorii la bugetul de stat pentru debitorii cu obligații bugetare mai mari de 1.000.000 lei, pentru acele datorii considerate restante la data de 31 decembrie 2018.

OUG nr. 90/2020 modifică acest termen în sensul că pot face obiectul restructurării/anulării datoriei bugetare principale, datoriile la buget considerate restante la data de 31 martie 2020.

Reținem faptul că se translatează termenul datoriei restante până la datoriile scadente cu dată de 31 martie 2020.

Sunt considerate obligații fiscale restante, potrivit prezentei ordonanțe, și acele obligații fiscale scadente conform Codului fiscal, până la data de 31 martie 2020, chiar dacă plata acestora a fost amânată, conform OUG nr. 29/2020. Pot face obiectul restructurării inclusiv amenzile.

Debitorul interesat poate să depună o notificare până la data de 30 septembrie 2020 și în același timp trebuie să se adreseze unui expert independent pentru întocmirea planului de restructurare și să aplice testul creditorului privat prudent.

Foarte important: debitorul bugetar interesat de această amnistie poate să depună notificarea chiar înainte de 14 iunie 2020, dată la care încetează măsura suspendării executării silite prevăzută de OUG nr. 29/2020, deoarece notificarea are efect în continuare de suspendare a măsurilor executării silite.

Pentru a se beneficia de anularea unor obligații fiscale principale, debitorul trebuie să plătească până la data depunerii cererii de restructurare, următoarele procente din debitul datorat, astfel:

  • 5% din pincipal, pentru anularea unui debit de până la 30%;
  • 10% din principal, pentru anularea unei datorii între 30 și 40%;
  • 15% din principal, pentru anularea unui debit între 40 și 50%.

Solicitarea pentru restructurarea datoriilor se poate depune până la data de 15 decembrie 2020.

Notă: ordonanța aduce o procedură tranzitorie și pentru acei debitori ce au depus deja notificări sau sunt în curs de aprobare a procedurilor, ținând cont de forma anterioară a OG nr. 6/2019.

Alte modificări punctuale importante:

  • Se prorogă până în data de 25 iunie 2020, scadența obligațiilor fiscale ce ar fi avut termen de plată după data de 21 martie 2020, conform art. VII din OUG nr. 29/2020. În mod similar, pentru acestea este suspendată executarea silită.
  • Se prorogă până în data de 25 iunie 2020, termenul până la care se vor face rambursări de TVA fără inspecție fiscală, cu unele excepții ce țin de riscul fiscal sau se prorogă până la data de 25 iunie 2020, calculul de dobânzi și penalități pentru plata cu întârziere a unor sume din graficele de eșalonare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here