Ca urmare a aprobării Ordinului MFP nr. 1883 din27.09.2012 (încă nepublicat în Monitorul oficial), OI IMM anunţă prelungirea valabilităţii Apelului 2 de proiecte pentru operaţiunea “1.3.2. Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor” până pe data de 30 noiembrie, ora 14.00.

Toate proiectele pot fi înregistrate şi depuse în acest interval, nu mai târziu de data şi ora limită a apelului, urmând să intre în proces de verificare şi evaluare după închiderea Apelului de proiecte, Conform Ghidului Solicitantului.

Operaţiunea „Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor mici şi mijlocii” face parte din Domeniul major de Intervenţie 1.3, Axa Prioritară 1 “Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie” din cadrul Programului POS CCE 2007-2013.

Operaţiunea se implementează prin schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii prin servicii de consultanţă”, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 480/2008, publicat în Monitorul oficial nr. 190/2008, cu modificările şi completările ulterioare şi are ca scop creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii prin achiziţionarea de servicii de consultanţă nelegate de activitatea curentă a firmei.

Obiectivele urmărite se referă la consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv, precum şi crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor.

Solicitanţii pot fi: microîntreprinderi, întreprinderile mici, întreprinderile mijlocii sau societăţi cooperative.

Tipurile de proiecte propuse trebuie să aibă ca obiect elaborarea de:

– strategii pentru soluţii inovative şi crearea de noi produse şi/sau servicii şi tehnologii;

– planuri de afaceri, studii de prefezabilitate şi/sau fezabilitate pentru implementarea de tehnologii ecoeficiente şi competitive, precum şi pentru crearea de produse competitive;

– studii şi strategii de management, marketing şi/sau analize financiare pentru implementarea unui anumit proiect;

– strategii de mediatizare şi planuri de promovare pentru un anumit proiect;

– strategii şi planuri de dezvoltare şi stimulare a resurselor umane în vederea extinderii afacerii sau implementării unui anumit proiect;

– studii asupra protecţiei proprietăţii intelectuale;

– studii comparative pentru utilizarea unor instrumente şi soluţii informatice sau pentru un domeniu precizat;

– studii de evaluare şi diagnostic pentru transferul afacerii.

Modul de finanţare al proiectelor:

Bugetul pentru acest apel de proiecte este de 84 milioane lei.

Intensitatea maximă a sprijinului financiar nerambursabil acordat din totalul costurilor eligibile este de 70 % din totalul cheltuielilor eligibil.

Data limită pentru depunerea cererii de finanţare  este – în urma decalării termenului – 30 noiembrie 2012, orele 14,00, urmând să intre în proces de verificare şi evaluare după închiderea Apelului de proiecte.

Înregistrarea on-line a proiectelor se va face utilizând aplicaţia informatică special elaborată în acest scop, postată pe site-ul OI IMM.

Proiectele se depun la sediul OI IMM, din Str. Ernest Juvara, nr. 3-7, Sector 6, Bucureşti, Cod Poştal 060104 (luni–joi între orele 9.00–16.00 şi vineri în intervalul 9.00–14.00 ) sau la sediul oricărui Oficiu Teritorial pentru IMM şi Cooperaţie (OTIMMC).

În cazul utilizării serviciilor de poştă/curierat, va fi luată în consideraţie data şi ora predării proiectului către cărăuş, înscrisă în documentul de expediţie şi care trebuie să se încadreze în termenul limită, respectiv 30 noiembrie a.c.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here